Treballs Pràctics de Física i Química
 
QUART D'ESO
Estudi experimental dels indicadors àcid-base (I)
Estudi experimental dels indicadors àcid-base (II)
Investiguem els àcis i les bases- Paula Pijuan
La paradoxa de Galileu
Estudi experimental del moviment d'una joguina
Determinació experimental de la gravetat a la Lluna(I)
Determinació experimental de la gravetat a la Lluna(II)
Presentació de " Determinació de la gravedad a la Lluna"
Estudi experimental de la refracció de la llum
Magnituds i errors

QUIMICA BATXILLERAT
Cromatografia en paper
Determinació de la puresa del zinc
Determinació experimental de la constant d'Avogadro
Espectre d´emissió de l´hidrogen (I)
Estudi teòric i experimental de l'espectre d'emissió de l'hidrogen (II)
Estudi teòric i experimental de l'espectre d'emissió de l'hidrogen (III)
Estudi teòric i experimental de les forces intermoleculars 
Determinació de la variació d'entalpia estándard de reacció (I)
Determinació de la variació d'entalpia estàndard de reacció (II)
Determinació experimental de la variació d'entalpia de reacció (III)
Determinació del grau d'acidesa del vinagre (I)
Determinació del grau d'acidesa del vinagre (II)  

FISICA BATXILLERAT

Determinació experimental de la distància de la Terra al Sol (I)
Determinació experimental de la distància de la  Terra al Sol (II)
Presentació "La Luna al detalle"
Determinació de la gravetat a la Llunaa- Ivet Gúell
Determinant la gravetat a la Lluna. Paula Gómez
Determinació de la gravetat a la LLuna. Gemma Cugota
Estudi experimental del moviment circular
Estudi experimental de la caiguda lliure
Estudi experimental del tir horitzontal i oblic (SADEX)
Estudi experimental del moviment d´una pilota de bàsquet. (Vidshell)
Estudi teòric i experimental del tir parabòlic (I)
Estudi teòric i experimental del tir parabòlic (II)
Estudi teòric i experimental del tir parabòlic (III)
Estudi experimental del tir parabòlic (IV) - Ivet Güell
Determinació experimental del coeficient de fricció d' una  sabata esportiva amb el terra (I)
Determinació experimental del coeficient de fricció d' una sabatilla esportiva amb el terra (II) 
Determinació experimental del coeficient de fricció d' una sabatilla esportiva amb el terra (III)
Determinació experimental del coeficient de fricció d' una sabatilla esportiva amb el terra- Paula Gómez
Determinació experimental de la distància focal d' una lent convergent (I)
Determinació experimental de la distància focal d' una lent convergent (II)
Estudi experimental de l'oscil·lador harmònic(I)
Estudi experimental de l'oscil·lador hamònic (II)
Determinació experimental de la velocidad del so (I)
Determinació experimental de la velocidad del so (II)
Determinació experimental de la velocitat del so (III)
Determinació experimental de la velocitat del so (IV)
Determinació experimental de la velocitat del so (V)
Estudi teòric i experimental del motor elèctric
Calculate the radius of the Earth the Autumn Equinox as a little Eratosthenes
Following Eratosthenes the Autumn Equinox Day
Doing as Eratosthenes did the day of the Autumnal Equinox
Com es pesen els astronautes?