Treballs de Recerca 2002

I Tu què hi Pintes? **Premi CIRIT'02**
Mitjançant la tècnica de cromatografia sobre paper tenim l'objectiu d'arribar a la part més oculta i profunda d'un objecte tan quotidià com seria el bolígraf i la tinta que aquest conté per tal de separar-ne els seus components, així com determinar les millors condicions a l'hora de fer aquest tipus d'experiments.
Cristina Vázquez

 


De Manus Papyrus - i això no és un rotllo**Premi CIRIT'03**

El reciclatge de paper i cartró contribueix a reduir la tala de molts boscos i a respectar el Medi Ambient. Malgrat tots el avantatges del reciclatge de paper, manca conscienciació i confiança entre els consumidors envers la qualitat i possibilitats del paper reciclat. Aquest treball ha sigut imprès en el paper obtingut dels processos experiementals de reciclatge de paper.
Ares Pérez
L'Art del Vidre i les seves TècniquesEl vitrall és un art que juga amb la llum. Aquest joc el vaig trobar interessant i captivador. La passió que tinc per l'art m'ha portat a descobrir que existeixen més formes, a més de la pintura, de plasmar els sentiments i les emocions: el color del vidre.
Júlia VilaDisseny i Construcció d'una Ràdio de Galena
En aquest treball es preten construir una ràdio de galena fent-li tot un seguit de canvis i millores com, per exemple, poder variar la intensitat del so.
Mercé Aldavert

 
Anorèxia i Bulímia en l'Adolescència
En general, crec que la societat no està gaire conscienciada sobre els transtorns de la conducta alimentària, les seves causes i conseqüències i que pot portar a un adolescent a convertir en l'objectiu principal de la seva vida el desig desmesurat d'aprimar-se. Aquest treball és una crítica a la societat actual i als mitjans de comunicació que estimulen aquest problema.
Maite González

Tot Mirant el Cel
Molts cops ens entretenim mirant el cel a simple vista i sempre ens queda la sensació de voler veure més enllà. És en aquest moment quan ens plantegem la possibilitat de comprar un aparell, un telescopi que ens permeti observar el cel amb més detall. No obstant, el seu cost fa que se'ns acudeixi si és possible construir-ne un. I aquest ha sigut l'objectiu del treball.
Núria Campa

Entre Membranes
En l'estudi experimental de l'osmosi s'utilitzen dispositius denominats osmòmetres i un dels seus components és la membrana semipermeable. En aquest estudi pretenem provar diferents tipus de membranes disponibles en botigues amb la finalitat de determinar quines compleixen millor el paper de membrana osmòtica determinant la seva permeabilitat i la influència de factors com substàncies acolorides, temperatura o dissolució.
Núria Tarraubella

Dibuixem la Llegenda
El còmic és un gènere que combina narrativa, dibuix tècnic i dibuix artístic, entre altres disciplines. Aquesta complexitat és la que li ha valgut el reconeixement de 9è art. L'objectiu d'aquest treball és demostrar que amb mitjans "cassolans i sense massa coneixement acadèmics de dibuix, podem crear un còmic de gènere fantàstic-llegendari.
Núria Otero

Mendel Deia... És Cert?
És molt emocionant poder conèixer perquè som d'una manera i no d'una altra. És a dir, cóm funciona la genètica? Aquest treball es basa en la experimentació amb la mosca Drosophila melanogaster per tal de comprovar les lleis més importants que regeixen aquesta ciència: les Lleis de Mendel.
Bàrbara Planar