ARQUIMEDES,

EL CIENTÍFIC

 

IES Pere Alsius i Torrent

Setmana de la Ciència

Novembre 2001