PROJECTE de:
ESTIMULACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LES HABILITATS BÀSIQUES DE L’APRENENTATGE EN ALUMNES ADOLESCENTS AMB NEE i TRACTAMENT  INTEGRAT  DE  LES  DIFICULTATS D’APRENENTATGE

 
 

L'autor:

L’autor, Armando Estévez González, és professor d’Ensenyament Secundari de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i professor associat del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona. Des del curs 1980-1981 treballa  en el Departament de Psicologia i Pedagogia Terapèutica a l'IES Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat .

L'autor disposa d’una àmplia experiència en l’elaboració de material reeducatiu. En el darrers anys ha publicat  diversos llibres de material reeducatiu i rehabilitador:

   -Estévez-González, A. y García-Sánchez, C. (1999). Ejercicios de rehabilitación-I: Atención. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -García-Sánchez, C. y Estévez-González, A. (1999). Ejercicios de rehabilitación-II: Memoria. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -García-Sánchez, C. y Estévez-González, A. (2000). Estimulación cognitiva-I. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -Estévez-González, A. y García-Sánchez, C. (2000). Estimulación cognitiva-II. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -García-Sánchez, C. y Estévez-González, A. (2001). El Juego de la Atención. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -García-Sánchez, C. y Estévez-González, A. (2002). Estimulación cognitiva-III. Barcelona: Edit. Lebón. 
   -García-Sánchez, C. y Estévez-González, A. (2004). El Juego de la Memoria. Barcelona: Edit. Lebón. 


També ha realitzat nombroses investigacions sobre adolescents amb NEE  que han  estat publicades en  revistes especialitzades nacionals i internacionals de reconegut prestigi. 

  -García-Sánchez, C., Estévez-González, A. y Junqué, C. (1995). Diferencias en los trastornos de atención con y sin hiperactividad. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil,  3, 186-190. 
   -Estévez-González, A., y  García-Sánchez, C.(1996). La dislexia. Estado actual de nuestros conocimientos neurológicos y neuropsicológicos. Revista de Neurología, 24(125), 31-39. 
   -Estévez-González, A., García-Sánchez, C. y Junqué, C. (1996). Neuropsicología de la zurdería. Conocimientos actuales.  Revista de Neurología, 24(129), 31-39.
   -García-Sánchez, C., Estévez-González, A.  y Junqué, C. (1996). Trastorno de atención e hiperactividad: ¿Cuál es su etiología? Revista Española de Pediatría,.52(6), 519-526. 
   -García-Sánchez, C., Estévez-González, A.  y Junqué, C. (1996). Diferencias sexuales en el trastorno de atención con y sin hiperactividad. Psiquis, 17(10), 471-479. 
   -García-Sánchez, C., Estévez-González, A.  y Junqué, C. (1996). Cuadros asociados al trastorno de atención con y sin hiperactividad. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 4, 280-284. 
   -García-Sánchez, C., Estévez-González, A., Suárez-Romero,E & Junqué,C. (1997). Right-hemisphere dysfunction in subjects with attention-deficit disorder with and without hyperactivity. Journal of Child Neurology, 12(2):107-115. 
   -Estévez-González, A., García-Sánchez, C. y Junqué, C. (1997). La atención: Una función cerebral compleja.  Revista de Neurología, 25(148):1989-1997. 
   -Estévez-González, A., García-Sánchez, C. y Barraquer-Bordas, Ll. (1997). La memoria y el aprendizaje: “Experiencia” y “habilidad” en el cerebro.  Revista de Neurología, 25(148):1976-1988. 
   -Mataró, M., García-Sánchez, C., Junqué, C., Estévez-González, A. & Pujol, J. (1997). MRI measurements of the caudate nucleus in ADHD adolescents and its relationship with neuropsychological and behavioural measures. Archives of Neurology, 54:963-968. 
   -Estévez-González, A.,  Roig, C., Piles, S., Pineda, M. & García-Sánchez, C.  (1997). Síndrome de Frágil-X y retraso mental. Revista de  Neurología, 25 (143): 1068-1071. 
   -Pueyo, R., Mañeru, C., Vendrell, P., Mataró, M., Estévez-González, A., García-Sánchez, C. & Junqué, C. (2000). Trastorno por deficit de atención con hiperactividad: asimetrías cerebrales observadas en Resonancia Magnética. Revista de  Neurología, 30 (10): 920-925. 
   -García-Sánchez, C., Estévez-González, A., Junqué, C. (2001). Perfil de memoria en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Anuario de Psicología, 32 (4): 35-46. 
   -Pueyo, R., Mañeru, C., Junqué, C., Vendrell, P., Pujol, J., Mataró, M., Estévez-González, A., & García-Sánchez, C. (2003). Quantitative signal intensity measures on MRI in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder.  Cognitive and Behavioral Neurology  16(1):75-81. 


AGRAÏMENTS

No obstant això, sense la col.laboració i el suports de persones i institucions no hagués arribat a terme aquest projecte.

He de donar el meu agraïment personal a la Dra. Carme García-Sánchez, responsable de la secció de Neuropsicologia del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona. Al meu fill Denís qui amb els seus suggeriments em va ajudar molt per a fer el programa  informàtic dels jocs senzills (“jugar1.exe”). Al meu estimat company Leandre Mondria, professor de Llengua i Literatura Catalana, que va fer de corrector lingüístic. A l’Emilia Suárez, companya al Departament de Psicologia i Pedagogia Terapèutica de l'IES "Esteve Terrades, qui em va ajudar a introduir part dels exercicis ortogràfics (en versió castellana) dels programes informàtics anomenats “pruebas1.exe” i “pruebas2.exe”. A en Carles Ferran i, novament, a l’Emilia Suárez, perque amb ells va ser possible a finals dels anys 80, fer uns primers esborranys dels quaderns de treball 1 i 2.  El meu reconeixement al equip docent del anomenats grups “As” del curs 1985-86 que van suggerir alguns exercicis per als alumnes de diversitat.

Un especial agraïment tinc amb els alumnes de diversitat dels darrers vint-i-cinc anys de l’IES “Esteve Terrades” de Cornellà de Llobregat, els seus pares i amb els pacients del serveis de Neurologia i Neurocirurgia del HSCSP de Barcelona. A tots ells, el meu agraïment per la seva col.laboració. 
 

Agraïments institucionals:

En primer lloc al meu supervisor de la meva llicència d’estudis al curs 2004-2005: Dr. Josep Mª Grau, catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), director de docència de l’Hospital de la Sta Creu i Sant Pau (HSCSP)-UAB i director del Màster en Diagnòstic i Rehabilitació neuropsicològica del Servei de Neurologia-HSCSP i del Departament de Medicina-UAB.

En segon lloc el meu reconeixement al suport de serveis  especialitzats (Neurologia, Neuropsicologia i Neurocirurgia) de l’Hospital de la Sta Creu i Sant Pau de Barcelona-UAB i al suport de l’estructura, assessorament i serveis del Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de la UAB i el HSCSP de Barcelona.
 

<Tornar>

a.e.g, 2004-2005