PROJECTE de:
ESTIMULACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LES HABILITATS BÀSIQUES DE L’APRENENTATGE EN ALUMNES ADOLESCENTS AMB NEE i TRACTAMENT  INTEGRAT  DE  LES  DIFICULTATS D’APRENENTATGE

 
 
Per què:

Els IES no disposen de suficient material especialitzat experimentat i expressament dissenyat per pal.liar les dificultats dels alumnes adolescents de l'ESO. També, els materials didàctics que es fan servir específicament per a adolescents amb trastorn de l’atenció amb o sense hiperactivitat i altres trastorns de l’aprenentatge són escassos o no són degudament adaptats. Es fa servir, en gran part de les situacions, materials dissenyats per a escolars no adolescents. Pràcticament és inexistent el material dissenyat per reintegrar alumnes adolescents que hagin estat ingressats en centres hospitalaris, per exemple, per haver tingut un accident de trànsit que ha comportat un traumatisme craniencefàlic amb seqüeles neuropsicològiques.

El projecte que es presenta proposa un material reeducatiu especialitzat per a abordar d’una forma integrada, i des d’una perspectiva neuropsicològica, a la llum dels darrers coneixements neurocientífics,  les dificultats acadèmiques que presenten els/les alumnes adolescents de l’ESO amb necessitats educatives específiques.  Aquest material didàctic està planificat en 4 nivells a fi d’aplicar-lo des de 1er fins el 4rt de l’ESO. Està especialment experimentat i concebut per a adolescents i format per un material troncal que inclou continguts acadèmics integrats de les matèries de matemàtiques, llengües, ciències socials i ciències experimentals. Aquest material es veu complementat per material específic de rehabilitació neuropsicològica de les habilitats considerades bàsiques per a l’aprenentatge com ara l’atenció, la  memòria, el raonament, el càlcul i la lectoescriptura, entre d’altres.
 

Per a qui:

Aquest material ha de permetre certa normalització dels principals dèficits escolars dels alumnes adolescents amb NEE que cursen l’ESO, procurant pal.liar el seu retard acadèmic i estimular, mitjançant exercicis de rehabilitació, les seves habilitats bàsiques de l’aprenentatge. 

 El perfil dels alumnes adolescents amb NEE als quals es dirigeix aquest material és: 

  1. Alumnes adolescents que requereixen atenció neuropsicològica per dèficits que afecten habilitats bàsiques per aprendre com la memòria, l’atenció, el llenguatge,... 

  2. Alumnes adolescents amb trastorn de l’atenció amb i sense  hiperactivitat.

  3. Alumnes adolescents que recentment hagin sofert alguna patologia neurològica o neuroquirúrgica  (traumatisme craniencefàlic, patologia tumoral, patologia vascular,...) i que requereix un material adaptat per facilitar la reintegració al seu IES després d’haver estat ingressat en un centre hospitalari o haver estat malalt amb pèrdua d’escolaritat.


Així doncs, no tan sols té aplicació directa per utilitzar-se en les hores d’atenció a la diversitat que puguin disposar els IES, sinó que també té la finalitat de facilitar la reincorporació d’aquells alumnes de l’ESO que per diverses malalties  (neurològiques, neuroquirùrgiques o d’altres etiologies) hagin estat ingressats a centres hospitalaris.  També, quan per altres raons hagin perdut escolaritat i hagi suposat retard acadèmic. 
 

<Tornar>

a.e.g, 2004-2005