Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació

Configuracions electròniques                                               

 

La configuració electrònica d’un àtom es la representació de com estan distribuïts els electrons en els diferents orbitals de I’atom.

Per recordar d ‘ordre en que es van omplint els orbitals atòmics per ordre creixent d’energia, et proposem de memoritzar l’esquema de la figura. Les fletxes indiquen l’ordre en que es van omplint els orbitals d’un àtom neutre.

 

Exemples:

 Carboni, C, (Z = 6): 1s2  2s2 2p2

Nitrogen, N(Z=7): 1s2 2s2 2p3

Oxigen ,(Z=8) 1s2  2s2p4         

Fluor, F, (Z = 9): 1s2  2s2p5         

Neó, Ne, (Z = 10): 1s2 2s2 2p6

 

 

 

Regla de l’octet

Els gasos nobles (Heli, Neó, Argó…) tenen 8 e- en la seva capa de valència, a excepció de l’heli que en té 2. És per això que s’arriba a la  conclusió de que els àtoms amb 8 electrons en la capa de valència són molt estables.

 

REGLA DE L’OCTET:

Un àtom tendeix a  guanyar, perdre o compartir electrons fins aconseguir tenir 8 electrons en la última capa (anomenada capa de valència), és a dir, l’estructura electrònica de gas  noble.

 

 

ACTIVITATS

 

1. Escriu la configuració electrònica deis elements següents

a) argó        b) clor        c) zinc

d) plata        e) brom    f) alumini

 

   

2. A quins átoms corresponen les configuracions electróniques següents?

 

a) 1s2  2s2

 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

 

  

3. Ordena de menor a major energia els orbitals següents:

 

1s, 3s, 4s. 2p, 4p, 5p, 6p, 3d, 5d, 4f

 

4. Escriu les configuracions electróniques dels elements de nombres atómics:

23,47,55, 72 i 92

 

 

5.  Observa les configuracions electròniques següents:

O: 1s2  2s2 2p4         

F: 1s2 2s2 2p5

Na:1s2 2s2 2p6 3s1

Ar:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Ca:1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2

 

Raona:

a)    Quins elements tenen tendència a cedir electrons. Quants e-?

b)    Quins elements tenen tendència a agafar electrons. Quants e-?

c)    Quins elements no volen ni cedir ni agafar electrons.