Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació

13.  Mol. Mol/L

El mol

La definició de mol és : Unitat internacional de quantitat de matèria, de símbol mol, equivalent a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12.

Nota1 : En 0,012 kg de carboni 12 hi ha 6,023 ·10 23 àtoms de carboni

Nota2 : El carboni 12 és l’isòtop de Z= 6 i A = 12. És a dir el 126C

 

Ara bé per a les qüestions que resoldrem ens val, per ara, la següent forma de calcular la massa d’un mol

 

Un mol d'una substància sempre pesa exactament la massa atòmica o molecular d'aquesta substància expressada en grams.

Per exemple:

La massa atòmica del Fe (ferro) és 55.847, per tant un mol d'àtoms de ferro pesa 55.847 grams.

La massa molecular de l’aigua (H2O) és 18, per tant un mol de molècules d’aigua pesa 18 grams.

 

 

.1) Busca les masses atòmiques a la taula periòdica de la pàg.296 del llibre i calcula la massa d’un mol de:

O2                   oxigen

Al                    alumini

H2                   hidrogen

C                     carboni

Al2O3             òxid d’alumini

CO2               diòxid de carboni

NaOH            hidròxid de sodi

Al(OH)3         hidròxid d’alumini

H2SO4            àcid sulfúric

CaCO3           carbonat de calci

Al(CrO2)3       cromit d’alumini

Bi2(SeO2)3    hiposelenit de bismut

 

.2) Calcula la massa d’un mol d’HCl (àcid clorhídric)

 

.3) La concentració d’una solució s’expressa freqüentment en mol/litre.

Si una solució de HCl en aigua té una concentració 1M (es llegeix: 1 molar) vol dir que hi ha 1 mol d’HCl en un litre de dissolució. Si la concentració és 0,5M (es llegeix: 0,5 molar) vol dir que hi ha 0,5 mol d’HCl en un litre de dissolució

a)    Quants grams d’HCl hi ha en 1 litre de la solució 1M?

b)    Quants grams d’HCl hi ha en 250 mL d’una solució que és 0,5 M (0,5 mol HCl / litre)