Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació
IONS. formulació i nomenclatura
Teoria en llibre de TEXT (Química I. Ed. Edebé. Batxillerat)
I també en: PAU mínims

3) Formuleu els següents ions:

.................         òxid

.................         sulfur

.................         cianur

.................         sulfat

.................         hidrogenfosfat

.................         hipoclorit

.................         periodat

.................         peròxid

.................         cromat

.................         dicromat

.................         dihidrogenfosfat

.................         bromur

.................         nitrit

.................         hidrogensulfur

.................         fosfat

.................         permanganat

.................         amoni

.................         hidrur

.................         hidròxid

.................         oxoni

4) Anomeneu els següents ions:

NH4+              ................. 

ClO               ................. 

CN                ................. 

H3O+              ................. 

H               ................. 

OH  .................    

Cl            .................      

Br  .................    

NO3–             .................      

SO32–  .................      

ClO2    .................    

CrO42–  .................      

Cr2O72–  .................      

PO43–            .................      

HPO42–  .................      

H2PO4– .................      

O22–             .................      

OH  .................    

HSO3         .................      

SO42–  .................      

S2–              .................      

HS    .................    

CO32–        .................      

HCO3   .................    

MnO4   .................    

HSO4   .................    

O2–   .................    

BrO3   .................