Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació
ÒXIDS. formulació i nomenclatura


1) Formuleu els següents òxids:

a) 

.................òxid de sodi

.................òxid de rubidi

.................òxid de plata

.................òxid de niquel (II)

.................òxid de bari

b)

.................òxid de sodi

.................òxid de cadmi

.................òxid d’alumini

.................òxid d’estany (II)

.................òxid de plom (II)

c) 

.................òxid de platí (IV)

.................òxid de coure (I)

.................òxid de mercuri (I)

.................òxid de liti

.................òxid d’or (I)

d) 

.................òxid de radi

.................òxid de rubidi

.................òxid de liti

.................òxid de sodi

.................òxid de bari

e) 

.................òxid d’alumini

.................òxid de coure (I)

.................òxid de mercuri (II)

.................òxid d’or (I)

.................òxid de ferro (II)

f) 

.................òxid de potasi

.................òxid de cobalt (II)

.................òxid de manganès (II)

.................òxid de cadmi

.................òxid de manganès (VI)

g) 

.................òxid d’estany (II)

.................òxid de plom (II)

.................òxid de manganès (IV)

.................òxid de crom (VI)

.................òxid de platí (II)

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Formuleu els següents òxids:

a) 

.................heptòxid de diclor

.................diòxid de carboni

.................diòxid de silici

.................diòxid de germani

.................triòxid de dinitrògen

b) 

.................triòxid de diarsènic

.................triòxid de dibrom

.................triòxid de dibor

.................triòxid de diantimoni

.................pentòxid de dinitrògen

c) 

.................pentòxid de diarsènic

.................pentòxid de diantimoni

.................monòxid de sofre

.................monòxid de seleni

.................monòxid de tel·luri

d) 

.................diòxid de sofre

.................pentòxid de difòsfor

.................diòxid de seleni

.................triòxid de sofre

.................triòxid de tel·luri

e) 

.................pentòxid de diclor

.................pentòxid de dibrom

.................diòxid de tel·luri

.................monòxid de brom

.................monòxid de iode

f) 

.................monòxid de dibrom

.................monòxid de clor

.................triòxid de dibrom

.................triòxid de difòsfor

.................pentòxid de dibrom

g) 

.................pentòxid de diiode

.................heptòxid de dibrom

.................triòxid de diiode

.................heptòxid de dibrom

.................heptòxid de diiode

 

2) Anomeneu els següents òxids per la nomenclatura d'Stock:

a)

K2O ......................................................

Ag2O  ......................................................

PbO2......................................................

CdO......................................................

Li2O......................................................

b) 

FeO......................................................

Al2O3......................................................

SnO2......................................................

Cu2O......................................................

Au2O3......................................................

c) 

PtO2......................................................

FeO......................................................

BeO......................................................

Ni2O3......................................................

SrO......................................................

d) 

HgO......................................................

CoO......................................................

PbO......................................................

MnO......................................................

MnO3......................................................

e)

Mn2O7......................................................

RaO......................................................

Cr2O3......................................................

CrO3......................................................

RaO......................................................

f) 

Rb2O......................................................

Li2O......................................................

PtO2......................................................

Cu2O......................................................

Hg2O......................................................

g) 

Na2O......................................................

Rb2O......................................................

Ag2O......................................................

NiO......................................................

BaO......................................................

  
 
 
 
 
4) Anomeneu els següents òxids per la nomenclatura sistemàtica:

a)

As2O5......................................................

Sb2O5......................................................

SO......................................................

SeO......................................................

TeO ......................................................

b) 

SO2......................................................

CO2......................................................

B2O3......................................................

SO3......................................................

N2O5......................................................

c)

Cl2O7......................................................

Cl2O3......................................................

SiO2......................................................

GeO2......................................................

N2O3......................................................

d) 

Sb2O3......................................................

P2O5......................................................

SeO2......................................................

As2O3......................................................

TeO3 ......................................................

e)

I2O5 ......................................................

Cl2O7......................................................

I2O3 ......................................................

I2O ......................................................

I2O7 ......................................................

f) 

Cl2O5......................................................

Br2O......................................................

Cl2O......................................................

P2O3......................................................

Cl2O5......................................................

g) 

Cl2O......................................................

Br2O5 ......................................................

TeO2 ......................................................

Br2O3 ......................................................

Br2O7......................................................