Una nova mirada des de l'assessorament psicopedagògic

Les personalitats són com els quadres impressionistes. A distància, cada persona és “tota d'una peça”; de prop, cadascuna és un embolicat complex d'estat d'ànims, cognicions i motivacions . Theodore Millon

Aquesta web pretén facilitar l'accés al contingut de la recerca als professionals interessats:

Està pensada per poder fer un "tastet" de cadascun dels diferents apartats i si es vol aprofundir, anar al bloc corresponent o al document complet.

També vol ser un espai per compartir la praxis, educativa i d'assessorament psicopedagògic, en relació a les propostes d'intervenció i especialment al qüestionari proposat con una eina per l'observació i l'avaluació psicopedagògica.

NEEATPC: Necessitats educatives específiques associades a trastorns de la personalitat i/o la conducta