TRIGONOMETRIA:
Raons trigonomètriques dels angles aguts

Moveu els punts lliscants (els de color verd) d'aquesta forma:

1) trieu un angle agut concret (α). Veureu un triangle rectangle que té un angle agut igual a aquest angle i el resultant d'aquestes tres divisions (raons) entre els costat del triangle.

2) canvieu la mida dels costats del triangle (només cal que modifiqueu la del Catet Contigu)

Quines mides canvien i quines es mantenen constants?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Així doncs observeu que:

1) Per un angle agut concret aquestes divisions (raons) sempre donen el mateix.
Així doncs són unes característiques que van lligades al valor de l'angle i s'anomenem raons trigonomètriques de l'angle α

I contesteu aquestes preguntes:

2) Quins són els valors possibles per les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent d'un angle agut?

3) Cap a on s'acosten aquests valors en els casos en els què l'angle s'aproxima a 0º?

4) Cap a on s'acosten aquest valors en els casos en els què l'angle s'aproxima a 90º?

5) Què passa amb les altres 3 divisions (raons) entre els costats del triangle?

Antoni Garrido Muñoz (a partir de construcció d'en Pep Bujosa), 12-09-2007, Creat amb GeoGebra