Imatges per a les Ciències SocialsPàgina anteriorPàgina següent
Las Meninas
Diego Rodrigues da Silva Velázquez · 1656 Enllaços · Links
Pablo Picasso · 1957

 
Diego Velázquez, Las Meninas, c. 1656

 1. Aproximació hipertextual a Las Meninas de Velázquez · Joan Campàs Montaner

 2. Una primera mirada
  Navegant per l'obra
  Sobre el títol
  Iconografia
  Composició
  Iconologia
  Concepte de Barroc
  El barroc espanyol
  Las meninas de Picasso
  Documentació
 3. Una bona reproducció
 4. Comentari: Mena Hornero, I.E.S. Mariano J. de Larra
 5. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez · EC
 6. Las Meninas · EC
 7. Comentari de l'obra
 8. ArtQuizz
 9. Las Meninas: Anàlisi gràfic amb Flash
 10. WebMuseum
 11. Diego Velázquez
 12. Diego Velázquez
 13. Las Meninas
 14. Las Meninas
 15. Velázquez 01
 16. Velázquez 02
 17. Las dos Meninas 01
 18. Las dos Meninas 03
 19. Picasso

 20. El Web de les Ciències Socials, 2006