Aquests articles d'història contemporània de Gelida es basen en un treball meu, inèdit, titulat "República, guerra i postguerra a Gelida: 1930-1950", elaborat amb dades procedents de documents escrits i testimonis orals. Van ser publicats a la revista local "Festa Major" entre els anys 1986 i 1993.
 
 

Andreu Guiu i Puyol