L'AVE A SANT FELIU DE BUIXALLEU


Introducció

 

Estudiaré l'impacte de les obres de l’AVE al municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

 

Durant tot el seu recorregut, el tren d’alta velocitat espanyol produirà diversos afectes als diferents pobles i municipis. L’efecte principal és la expropiació d'aquelles cases situades enmig del recorregut de l’AVE, que caldrà tirar a terra; però al propietari d'una casa que l’AVE li passi just pel costat no li pagaran diners ni li faran ni donaran res, encara que aquelles cases tindran grans problemes per afectes del soroll. També s'ha destrossat molta natura; un greu impacte ambiental, ja que han hagut de tallar molts boscos i  com a consequència han desaparegut els hàbitats dels animals. 

Els camps expropiats han d'estar com a màxim a 8 metres de l'aresta exterior del tren, però això només pels terrenys classificats com a rústics, és a dir, camps i boscos. En el cas de terrenys classificats com urbans o cases i edificacions rurals, aquella distància s’ha reduït a 5 metres.

Cent tres expropiats

A Sant Feliu de Buixalleu, entre camps, boscos, cases, finques, carreteres, camins, pous, etc., 103 persones o empreses han estat afectades per l’AVE. Entre aquests afectats també hi ha l’Ajuntament, al qual li han expropiat terrenys de darrera, a més d'alguns camins propietat municipal i d’altres terrenys. En total han estat afectats uns 15 km2, d’aquests uns 14 km2 han estat expropiats i els restants ( 726 m2 ) són ocupacions temporals durant el temps que fan les obres i de "imposición de servidumbre", és a dir, una part del terreny expropiat que agafen amb el qual poden fer el que vulguin sense ser de la seva propietat encara. Entre aquestes 103 persones afectades també hi ha la Generalitat de Catalunya a la qual han estat afectats 2.023 m2, dels quals 624 m2 són d’ocupacions temporals i de "imposiciones de servidumbre" . La RENFE també ha estat afectada amb uns 15 km2, dels quals 675 m2 són d’ocupacions temporals i de "imposiciones de servidumbre". 

Un exemple d'expropiació: dos prats, arbres de regadiu, un camp d’eucaliptos, un altre de pins, una casa, tres terrenys urbans, dos horts i arbres de secà; total: 14.127 m2.

 

Masovers

Tractem ara d'un dels propietaris al que han expropiat més terreny. Entre els quasi 38.000 metres quadrats expropiats, hi ha una casa que està situada entre la via de la RENFE i la que es realitzarà ara per l’AVE. La casa està a dos metres de la via de manteniment i a 6 metres de les vies per on passarà el tren d’Alta Velocitat Espanyola. També hi ha varis camps de pollancres i algun caminet. Pels camps expropiats no han tingut cap problema, però per la casa sí, perquè a l'estar entre dues vies, doncs tenen i tindran molt de soroll encara que hi posin tanques de protecció de so. Els massovers que hi viuen, voldrien que la casa quedi expropiada; però clar, per poder expropiar la casa, l'AVE hauria de passar just pel mig i això en aquest cas no es produeix. Però al mateix temps, els masovers no volen marxar ja que fa 72 anys que hi viuen en aquella casa; l’home va néixer allà i malgrat  tots els problemes que tenen amb l’AVE són capaços de suportar-ho tot per viure allí.

 

Els masovers s’han queixat que l'apisonadora que es fa servir, els està destruint les parets ja que cada dos per tres hi surten esquerdes. Els treballadors de l’AVE de tant en tant van allà amb ciment i arreglen les finestres, però això no és cap solució. També quan hi passen els màquines, els vidres es mouen i ha arribat a trencar-se algun.

A l'Ajuntament tenen els advocats que porten tot el cas de l’AVE. El preu encara no està definit, ja que no es farà cap proposta econòmica fins que l’AVE no estigui quasi acabat i fins que no es fixin els preus negociats amb els advocats.

Pollancres

Un altre expropiat té un camp de pollancres prop del pont del Bord, per on hi travessa un torrent. Amb aquest torrent, segons ell, hi hauran bastants problemas perquè el tub que han posat per canalitzar-lo està situat massa amunt, de manera que quan el torrent vagi bastant ple l’aigua s'anegaran tots els camps del voltant amb aigua i sorra i això destruirà la collita. Pel que fa als pollancres, per culpa de l’AVE, els ha hagut de tallar massa petits i ara és impossible trobar un lloc on poder vendre uns arbres que encara no han estat formats ni produeixen fusta. Respecte al preu, ha hagut de fer el mateix que tots els afectats: firmar uns papers conforme donen llibertat als advocats perquè negociïn  amb els responsables de l’AVE.

Desallotjament

A un altre dels sis afectats li han expropiat,  entre la casa i els terrenys del seu voltant, uns 30.000 metres, és a dir, 3 hectàrees. La casa està col•locada a 7 metres de l’AVE, i per això van demanar que li expropiessin ja que en aquesta situació ningú seria capaç de viure-hi ja que és molt molest. El propietari va haver de fer fora de la casa al llogater, pagant-li determinada quantitat per desallotjament.

Respecte a la casa, encara no hi ha res decidit ja que només han firmat un paper conforme els advocats poden negociar els preus. De moment només els han pagat 1.000 € per l’acta d’expropiació i, a més a més, quan els paguin difinitivament els hi abonaran un tant per cent per retard de pagament. La casa la van tirar a terra el març del 2004, i encara no els hi ha pagat res.

Les obres de l'AVE

La zona de Sant Feliu de Buixalleu és una de les més difícils en el tram de l’AVE, ja que a l'excavar, al cap de pocs metres ja hi troben aigua. També un dels problemes és que la terra de tot el recorregut no és gaire bona, ja que no són materials sòlids, així que per a poder fer l’AVE bé han de fer diverses coses: 

 • Portar terres més solides d’altres llocs per a poder anivellar el terreny ja que hi ha molt desnivell i només es permet un desnivell  del 2%, però en canvi a les carreteres ja es permet del 10%.
 • Per poder controlar l’accés d’aigua al terreny, en general el que es fa és posar unes plaques amb uns tubs que surten cap a fora, i les plaques recullen l’aigua i l'expulsen; però aquí això no es pot fer, ja que s’ha d’anar molt avall. És més rendible introduir com uns pals de ciment molt llargs fins a baix de tot del terreny, fins arribar a la zona sòlida i forta del terreny; així el pes no es carrega tot a la zona feble.
 • Es construiran també una sèrie de terraplens a les zones desnivellades del recorregut de l’AVE. Els principals es construiran al costat o a prop del rius, afluents, barrancs... Els terraplens s’haurien de fer amb ciment i materials extrets de les excavacions, però si es fa així hi poden haver enfonsaments de la via i haver-hi zones de massa aigua, així que han de fer servir uns préstecs externs.
Una de les coses més importants del projecte de l’AVE és el compliment de les normes mediambientals. S’han de complir unes sèrie de normes que són:
 • La prevenció de la contaminació pel soroll i vibracions en llocs habitats i espais protegits.
 • La protecció dels espais anomenats llocs d'importància comunitària, protegits per la Llei.
 • La protecció i conservació dels terres i de la vegetació. 
 • La protecció dels sistemes hidràulic i l’hidrogeológic.
 • La protecció de la fauna.
 • Manteniment de la permeabilitat del territori i continuïtat dels serveis existents. 
 • La protecció del material arqueològic i històric.
 • Defensa contra la erosió, recuperació ambiental i integració del paisatge de l’obra.
 • Seguiment i vigilància.
 • Documentació abans de començar les obres.
 • Compliment de la Resolució de Secretaria del Estat de Infrastructures i Transports.
Rius, ponts i camins afectats

En la zona estudiada, hi hauran també diverses destrosses mediambientals, i una d’elles és que l’AVE travessarà diversos afluents del Riu Tordera i això provocarà destrossa de fauna. Aquests rius estan situats entre 600 metres, el més pròxim, i 2 quilòmetres, el més llunyà:

 • La Riera de Repiaix
 • La Riera de Maganya
 • El Rec de Gaserans
 • La Riera d’Arbúcies
 • El Barranc de Noalard
 • El Torrent de Sant Jacint
 • El Torrent de la Teuleria
Però tot hi això els efectes més grans que provoca l'AVE són les destrosses de pons i camins. En el cas de Sant Feliu de Buixalleu:
 • Al camí d’accés a la urbanització del Ducat del Montseny: es tirarà  a terra l’actual pont del tren i després es durà a terme un altre pont que creurà el tren i l'AVE; es farà un camí per poder tenir accés des del pont del Ducat fins al del Bord. 
 • Al camí del Pla de Gaserans: es tirarà a terra el pont del Bord i en faran un altre; té afectats 5 metres de carretera.
 • Carretera de Hostalric a Grions: es construirà un túnel artificial.

Afra Morera Vilà
Tercer ESO de l'IES Hostalric, juny 2005PER SABER-NE MÉS:

Treball de recerca de Btx: El pas de l'AVE per Riells i Viabrea
Trens de Gran Velocitat

Sant Feliu de Buixalleu