Comentaris i propostes


Felicitats per la feina que heu fet i per la possibilitat que m’heu ofert de llegir els vostres treballs. Dolors Villas, Granollers, 7 novembre 05
No hi ha dubte que conèixer els aspectes més locals és l'únic camí que mena a l'universalitat. El primer pas cap a una globalització ben entesa. Francesc Morfulleda, 8 novembre 05
...
 
 Breu historial del web:

Any 2005
octubre : pengem la versió 1.0
novembre: pengem la versió 1.1
novembre: presentem el web a la desena edició de Webs de Ciència
desembre: sortim esmentats al Butlletik3