El web de la Generalitat
Símbols, llengua
Institucions catalanes
Estadística
Barcelona
Mapes, Imatges
Recursos sonors
Arxius
Països catalans
Prehistòria
Antiga
Medieval
Moderna
Contemporània
Geografia
Història de l'Art
Més webs
Sant Cugat
Localitats catalanes: història, geografia i art locals 
EL WEB DE LA GENERALITAT
  ···
 1. Mapa del web
 2. Història de Catalunya

 3. Origen de les institucions
  Les Corts i la primera Generalitat
  Extinció de la dinastia catalana
  Contetx política europea segle XVIII
  Caiguda de Barcelona
  Recuperació autogovern
  Primera Generalitat moderna
  Generalitat a l'exili
  Segona Generalitat
 4. Els símbols nacionals i l'idioma

 5. L'escut de Catalunya
  La Festa nacional
  L'himne nacional
  El senyal de la Generalitat
  La bandera catalana
  La llengua catalana
 6. Estatut d'Autonomia
 7. L'organització del territori

 8. Els municipis
  Les comarques·
  Les entitats metropolitanes a l'àrea de Barcelona
 9. Catalunya poble a poble: Dades estadístiques dels municipis catalans
 10. Catalunya, un país de referència

 11. Un país de referència
  Un país modern
  Un país amb identitat
  L'economia catalana
  Un país turístic
  La cultura i l'esport
  Presència catalana al món
 12. Diada de l'11 de setembre

 13. La vertebració d'un país: Catalunya
  La Guerra de Successió
  Els motors de la Catalunya contemporània
  Catalunya dins la Unió Europea
  Les institucions
  Els presidents
 14. Sant Jordi

 15. La Generalitat
 16. L'autogovern de Catalunya
 17. El Parlament de Catalunya
 18. Consell Executiu
 19. Dep. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 20. Dep. de Cultura
 21. Dep. d'Economia i Finances
 22. Dep. d'Ensenyament
 23. Dep. d'Industria, Comerç i Turisme
 24. Dep. Medi Ambient
 25. Dep. de Política Territorial i Obres Públiques
 26. Dep. de Sanitat i Seguretat Social
 27. Dep. de Treball
 28. Dep. d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

 29. ...
  Institucions catalanes
 30. Ajuntaments de Catalunya
 31. Consolats de Barcelona
 32. Parlament de Catalunya
 33. Associació Catalana de Municipis
 34. DOGC
 35. Federació de Municipis de Catalunya
 36. Diputació de Barcelona
 37. Ajuntament de Barcelona
 38. Parlament de Catalunya
 39. Convergència Democràtica de Catalunya
 40. Partit dels Socialistes de Catalunya
 41. Unió Democràtica de Catalunya
 42. Esquerra Republicana de Catalunya
 43. Iniciativa per Catalunya


El Web de les Ciències Socials, 2002

Senyera·Els segadors: himne nacional