Pintura i història 
Algunes imatges selectes

 1. El treball dels camperols feudals, Les très riches heures du duc de Berry
 2. El triomf de la mort, Pieter Brueghel
 3. El banquer i la seva dona, Quentin Massys
 4. Felip IV, Velázquez
 5. Una àvia cuinant ous, Velázquez
 6. The milkmaid, Vermeer
 7. Las meninas, Velázquez
 8. Nens menjant meló, Murillo
 9. Llicó d'anatomia del doctor Nicolau Tulp, Rembrant
 10. Les espigolaires, Millet 
 11. Marat assassinat, David
 12. Els afusellaments del tres de maig, Goya--
 13. La Llibertat guiant el poble, Delacroix
 14. Vagó de tercera classe, Daumier
 15. La revolta, Daumier
 16. Menjadors de patates, Van Gogh
 17. Le moulin de la Galette, Renoir 
 18. Jeunes filles au piano, Renoir
 19. La càrrega, Ramon Casas-
 20. Garrote vil, Ramon Casas--
 21. El quart estat, Pelliza de Volpedo

El Web de les Ciències Socials, 2005