Mapes de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya
Ortofotos: mapes i fotografies aèries Diputació de Barcelona
Catalunya: fotografies, imatges aèries, recursos gràfics
Catalunya
SIG. Sistema d'Informació Geogràfica
SIMA. Servei Interactiu de Mapes Ambientals
SIAL. Plànols de carrers de ciutats i pobles de Catalunya
 
 1. Catalunya: mapes, plànols i ortofotos de satèl·lit : Google Maps
 2. Live Search
 3. Tots els carrers de Catalunya
 4. Mapa de Catalunya física i politica ·
 5. Mapa comarcal de Catalunya  ·
 6. Mapa dels dialectes del català 
 7. Mapa comarcal dels Països Catalans 
 8. Mapa de les comarques gironines 
 9. Mapa de la Catalunya Nord 
 10. Google Maps · Barcelona · Catalunya · Formentera
 11. Mapes del Portal de la Mobilitat
 12. Hipermapa · Atles electrònic de Catalunya
 13. Catalunya full a full · ICC
 14. Eina: cerca de carrers de qualsevol municipi català (plànol i ortofoto)
 15. Mapa Sig Pac: Min. de Agricultura, amb medidor de distàncies i àrees
 16. SIMA. Servei Interactiu de Mapes Ambientals
 17. Cartes nautiques ·

 18. Cartografia en format Miramon (SIG Sistema d'Informació Geogràfica)
 19. Atles climàtic digital de la Península Ibèrica
 20. Visor Miramon d'arxius MMZ · Descarregar el visor Miramon
 21. Cartografia de referència de Catalunya en format Miramon MMZ
 22. Capitals de comarca ICC capcom.mmz 
  Corbes de nivell ICC altim.mmz 
  Divisió administrativa comarcal ICC comar.mmz 
  Divisió administrativa municipal ICC munis.mmz 
  Divisió de conques hidrogràfiques DMA conca.mmz 
  Superfície urbanitzada DMA supurb.mmz 
  Xarxa de ferrocarrils ICC tren.mmz 
  Xarxa hidrogràfica ICC rius.mmz 
  Xarxa principal de carreteres ICC carpr.mmz 
  Xarxa secundària de carreteres ICC carsc.mmz 
  Zonificació per intervals d'altitud DMA hipso.mmz 
 23. Cartografia de Catalunya disponible en format MMZ: Aigua, Atmosfera, Focus, Infraestructures, Territori, Atles Climàtic
  Aigua 
  Aqüífers protegits
  Estadística de les analítiques d’aigües subterrànies
  Punts de control de qualitat d'aigües subterrànies
  Xarxes manuals de control de qualitat d'aigües superficials
  Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries
  Atmosfera
  Nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya
  Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
  Xarxa meteorològica
  Zona de protecció especial del Baix Llobregat
  Focus
  Activitats extractivas abandonades (AEA)
  Activitats extractives en domini públic hidràulic
  Emissaris submarins
  Punts d’abocament de les estacions depuradores d’aigües residuals
  Infraestructures
  Centres d'Informació dels Espais d'Interès Natural
  Centres del Departament de Medi Ambient i Habitatge
  Equipaments d'educació ambiental
  Estacions depuradores d'aigües residuals
  Gestors de Residus industrials
  Gestors de dejeccions ramaderes
  Gestors de residus de la construcció
  Gestors de residus municipals
  Territori
  Base geològica
  Cartografia dels hàbitats a Catalunya *
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1987
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1992
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1997
  Espais naturals de protecció especial
  Forests gestionades pel Departament de Medi Ambient
  Hàbitats d'interès comunitari *
  Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)
  Mapa de Cultivos y Aprovechamientos
  Mapa de models de Combustible i d'Inflamabilitat
  Mapa de models de Combustible i d'Inflamabilitat
  Mapa de perill bàsic d'incendi forestal
  Mapa de sòls del Delta de l'Ebre
  Oferta pública de fustes i llenyes
  Patrimoni geològic. Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya
  Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals
  Pla de Parcs eòlics de Catalunya
  Pla de recuperació del trencalòs
  Pla d’espais d’interès natural
  Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)
  Zones humides
  Atles Climàtic
  Amplitud tèrmica anual
  Concentració estival de l'eficàcia tèrmica
  Dèficit hídric anual
  Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques
  Irradiació global diària, mitjana anual
  Precipitació mitjana anual
  Precipitació mitjana mensual
  Règim pluviomètric estacional
  Temperatura mitjana anual
  Temperatura mitjana mensual
  Tipus de clima 
 24. Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50000 en format MMZ
 25. SIG-Pesca en format MMZ · Sistema d'Informació Geogràfica de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
 26. Línia de Costa 
  Municipis de Catalunya 1:250000 
  Comarques de Catalunya 1:250000 
  Elements i Zones Prohibides segons les cartes nàutiques del IHM 
  Línia de Base 
  Dades ambientals 
  Zones de Protecció de les Praderies de Fanerògames Marines 
  Praderies de Fanerògames Marines 
  Esculls Artificials 
  Pla d'espais d'interès natural 
  Espais Naturals de Protecció especial i altres espais protegits 
  Emissaris submarins 
  Mapa Bionòmic de les Illes Medes 
  Aqüicultura 
  Instal·lacions d'Aquïcultura 
  Seguiment de la Qualitat de les Aigües Marines 
  Zones de Producció 
  Altres 
  Ports comercials de Catalunya 
 27. Xtec i Edu365
 28. Mapes de Catalunya: Edu365 · relleu, ciutats, carreteres, economia, usos sòl ...
 29. Mapa mut comarcal 
 30. Editor de comarques
 31. Més mapes
 32. IMD a la xarxa de carreteres any 2000
 33. Nova codificació de carreteres: Barcelona · Tarragona · Lleida · Girona
 34. Accessos a les capitals de província: Bcn · Tarragona · Lleida · Girona
 35. Catalunya full a full: cerca per toponims, ICC *
 36. Mapa de les comarques dels territoris de parla catalana 
 37. Mapa dels dialectes catalans 
 38. Mapa mut de les comarques catalanes 
 39. Mapa de l'Eix Transversal pdf
 40. Mapa de Catalunya pdf *
 41. Mapa geològic de Catalunya 
 42. Mapa de vegetació de Catalunya
 43. Mapa sociolingüístic, exemple: Població de 2 anys i més que no entén el català
 44. El mapa de pastures a Catalunya i els eixos de transhumància 
 45. Senders de Gran Recorregut (GR)
 46. Mapes de Lleida i del Segrià
 47. Mapes meteorològics
 48. SIAL Sistema d'Informació d'Administració Local 
 49. Sial a l'escola: Jocs i mapes per conèixer les comarques


 
 

··

 

~


El Web de les Ciències Socials, 1997-2008

resolució òptima 1024×768 · navegueu amb Firefox i premeu la tecla F11 · webmaster