Enllaços i recursos per a les Ciències Socials a l'ESO i al batxillerat, classificats per matèries i cursos: Història, Geografia, Història de l'Art, etc. Pàgina en construcció.

© El Web de les Ciències Socials, 2017


Torneu a la pàgina principal d'enllaços | Matèries i temes

Primer ESO

La Terra a l'Univers
Moviments de la Terra
Els continents
Climes i paisatges de la terra
Els ecosistemes terrestre: els biomes
Els principals biomes terrestres
Geografia física de Catalunya
Àsia
L'Evolució humana
Prehistòria
Prehistòria
La prehistòria
Art de la prehistoria
Les Religions de l'antiguitat
Egipte Antic
Egipte
15 Egipte
16 Grecs
Grècia clàssica
Colosseu romà
Romans

Segon ESO

Els regnes cristians
L'expansió dels regnes cristians
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
4.Orígens de Catalunya
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
L'Edat Mitjana a Catalunya
Edat mitjana a Catalunya
L'europa feudal
La vida a l'Edat Mitjana
Islam
1.3r ESO. L'Islam
Unitat 10: Al-Àndalus
Al-Andalus
Art romànic
La ciutat medieval
Art gòtic
Arquitectura del Renaixement
El món conegut pels europeus
Descobriments geogràfics
Descobriments
La monarquia autoritària. Els Reis Catòlics
Història de la tecnologia: Edad Mitjana i Renaixement
Els temps moderns
Antic Règim (segles XVII i XVIII)

Tercer ESO

Biomes Freds I Aquatics
Biomes Intertropical
Organització econòmica de les societats
Recursos naturals
Energia
Conceptes econòmics. 3r ESO
El sector primari
Sector Primari
El terciari
Principals zones pesqueres
Sector Secundari
Sector Secundari
El sector terciari ESO
Demografia
Organització política
La globalització

Quart ESO

Antic Règim: la fallida de l'absolutisme
Il·lustració
La Revolució Francesa
Revolució Francesa
La llibertat guiant el poble (1830)
La Revolució Industrial.
El moviment obrer
La Revolució industrial
Espanya del segle XIX
LA PINTURA DEL SEGLE XIX
10. Pintura del segle XIX
Art del s. XIX (Romanticisme, Realisme, Impressionisme)
Primeres avantguardes
Les avantguardes artístiques del segle XX

Història del món contemporani

Restauració i revolucions liberals
Imperialisme Colonialisme
Colonialisme i Imperialisme
Tema 5. La dominació europea del món
La Primera Guerra Mundial
Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Unitat 6 La Gran Guerra
Unitat 7. La Revolució Russa
Periode entreguerres
Unitat 8 el crac del 29
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
La II Guerra Mundial
Unitat 10. Lla Segona Guerra Mundial
La Guerra Freda
La Guerra Freda
Unitat 11. La Guerra Freda
Unitat 12. Descolonització i subdesenvolupament
Unitat 13. Un món dividit en blocs
Tema 13. El món actual
El món en l’actualitat
Món actual

Història batxillerat

Reformisme borbònic. El segle XVIII
Espanya dels Borbons. Segle XVIII
La Revolució industrial a Catalunya
La Restauració borbònica 1874 1898
El sexenni democràtic
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
Espanya 1902-1939
L'Espanya d'Alfons XIII 1902 1931
SEGONA REPÚBLICA
La Segona Republica espanyola
La Guerra Civil espanyola
EL FRANQUISME: 1959-1975
El franquisme (1939 - 1975)
EL FRANQUISME: 1939-1959

Geografia batxillerat

Unitat 1 medi físic d'espanya i catalunya
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya
Unitat 3 els recursos de la natura
Ud 4 paisatge i medi ambient
Unitat 5 el sector primari
Unitat 6 el sector secundari
Unitat 7 els serveis-el turisme
Unitat 8 Activitat comercial i comunicacions
Unitat 9 població espanya i catalunya
Unitat 10 els fluxos migratoris
Unitat 11 la ciutat i el món urbà (i)
El sistema urbà a Espanya i a Catalunya
El sistema urbà · Geografia batx
Unitat 12 el fenomen urbà a espanya i a catalunya
Unitat 15 organització política i territorial d'espanya i catalunya

Història de l'art

1. PINTURES ALTAMIRA
5. RELLEUS PALAU ASSURBANIPAL. LLEONA FERIDA
GRÈCIA ARQUITECTURA
Tema 3. L'art islàmic.
Romànic
39. EL JARDÍ DE LES DELÍCIES
Renaixement. Introducció
Renaixement
Arquitectura Quattrocento
Pintura Quattrocento
Arquitectura Cinquecento
Pintura Cinquecento
Escultura Cinquecento
Art barroc (segle XVII i part del segle XVIII)
Meninas
Tema 8(b) L'escultura barroca Bernini
Família de Carles IV
Neoclassicisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Modernisme
El Guernica de Picasso
Picasso
Franz Marc: Horses
Franz Marc: Horses
Francesc Breva Franch’s Presentations on SlideShare
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
Kandinsky: Composició IV
Darreres avantguardes

Més presentacions de professors

Assumpció Granero’s Presentations on SlideShare
Carme Aranda Mònica Navarro’s Presentations on SlideShare
carlesolmedo’s Presentations on SlideShare
salvavila’s Presentations on SlideShare
elisabetvalls1’s Presentations on SlideShare
jorgelagim’s Presentations on SlideShare
jcorbala’s Presentations on SlideShare
jordimanero’s Presentations on SlideShare
Maria Jesús Monter Domec’s Presentations on SlideShare
Recerca de més presentacions!


 
@ Andreu Guiu i Puyol, 2017