Història Contemporània Segle XX
Entreguerres: 1919-1939

 
Història contemporània, el segle XX
 1. Europa entre les dues guerres mundials. Règims dictatorials EC
 2. Buxaweb: Crac de 1929 · Feixismes · Feixisme italià · Nazisme 
 3. Viatge virtual per les Ciències Socials: El segle XX 

 4. Discurs de Hitler · Discurs de Mussolini
 5. La pàgina de la història, Jordi Tremosa 

 6. Alemanya i la República de Weimar
  Hongria en el període d'entreguerres
  La independència d'Irlanda (1916-1922)
  Catalunya durant la dictadura de Primo de Rivera
  Crisi borsària de 1929 / La Gran Depressió / El New Deal de Roosevelt
  La Itàlia feixista (1922-1944)
  L'Alemanya nacionalsocialista (1933-1945)
  Més webs sobre el període d'entreguerres
 7. Benito Mussolini
 8. America in the 1939s
 9. El periodo de entreguerras
 10. Desde 1914 hasta 1945
 11. L'economia d'entreguerres: enllaços
 12. America in the 1930s
 13. Rise of Adolph Hitler
 14. The Rise of Adolf Hitler · The triumph of Hitler The History Place
 15. Images of the Great Depression: A Photographic Essay
 16. Le concept fasciste
 17. Textes sur la République de Weimar et l'hyper-inflation de 1923
 18. Weimar Republic 
 19. Textes sur le nazisme
 20. Crapouillot juillet 1933. " Hitler: est-ce la guerre?"
 21. La république de Weimar 1919-1933
 22. République de Weimar et nazisme (1918-1939)
 23. Le Nazisme en Allemagne: développement, apogée et déclin
 24. Le nazisme ou le racisme à son apogée
 25. Totalitarisme, concept operatoire ?
 26. Weimar Republic

 27. Diverses
 28. Death of the Father: Tito, Stalin, Mussolini, Hitler, Ceausescu
 29. Modernism Timeline, 1890-1940
 30. Liens sur l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste
 31. Historical Atlas of the Twentieth Century
 32. BBC Education. Modern World History Flash Timeline·Exercicis
 33. World War II Timeline: 1917-1945
El Web de les Ciències Socials, 2005


 

·