Treball de recerca de Batxillerat
L'Ave a Riells i Viabrea
Comentaris i propostes


Alumne autor del treball
Professor tutor i webmaster

L'alternativa, plantejada en aquest treball, de fer passar l'AVE paral·lel a l'AP-7, fins a Girona, no crec que sigui tan fàcil. I si, en un futur, calgués ampliar l'autopista? ... Josep Manel, des de Tossa de Mar [ 15-04-2005 ]
Pau: sóc veï de Riells i et fel.licito per aquest estudi. Josep [10-06-2005]
 


Breu historial

Any 2005
23 de febrer: exposició oral del treball de recerca
4 d'abril: publiquem el web a Internet,en període de proves (versió 1.0)
11 d'abril: publiquem la versió 1.1 i donem a conéixer el web
10 de juny: sortim destacats a la portada de l'XTEC


Imatge de la portada de la XTEC (juny 2005)

21 juny: publiquem la versió 2.0

Any 2006: publiquem la versió 2.1, canviant color de fons i tipus de lletra.