Treball de recerca de Batxillerat
L'AVE A RIELLS I VIABREA
4. Conclusions

Aquest treball ha estat el primer estudi que ha deixat de banda els aspectes tècnics a què tants treballs abans han fet esment, per centrar-se en l'aspecte social del tema. Llastimosament costa molt trobar informació d'aquesta mena sobre el tema; tot el que s'ha dit està dispers en les hemeroteques de tots els diaris estatals o en documents oficials i és complicat recopilar tota la informació que se sap. Aquest treball ha fet justament això, encara que només en un tram concret del traçat. A més, s'ha estudiat in situ el teixit social de la zona, fet que cap altre estudi sobre l'AVE havia fet abans. Per tant, és un treball únic i realment útil per a d'altres estudis semblants.

Per altra banda, s'han arribat a unes conclusions pel que fa a la construcció de l'AVE. En tota l'elaboració d'aquest treball hi ha hagut sempre present la pregunta que encapçala la introducció: És realment útil l'AVE? Ha arribat el moment de contestar-la.

Tots els entrevistats amb cert grau de coneixement sobre el tema, coincideixen a dir que l'AVE pot ser un molt útil avenç per al país, que pot ser el propulsor de l'Estat espanyol cap a Europa, i aproximant-lo al grup de països capdavanters per tal de deixar de ser un país de tercer ordre; a més, pot augmentar notablement el nivell de comoditat en els desplaçaments curts i mitjos i significar una alternativa més barata, segura i ecològica a l'avió, com es defensa. Però, i les línies aèries de baix cost que han proliferat arreu últimament? Ja no surt tant a compte l'AVE enfront de l'avió. 

Deixant de banda la pèrdua d'un dels principals arguments a favor de l'AVE (ser més econòmic que l'avió), és un fet que l'AVE es construeix igualment. Però sobre la correcta construcció del TGV a Espanya no tots els entrevistats opinen el mateix. 

S'ha demostrat que des del Ministeri de Foment, el GIF o des de les empreses sots-contractades per aquests, no s'han fet  les coses com caldria perquè, en l'actualitat, el tema AVE no fes riure; no s'ha portat el tema amb la naturalitat que es mereix i que facilita les coses. 

La política i els mitjans de comunicació han jugat un important paper. S'ha convertit l'assumpte, el problema que destrossa boscos i paratges naturals, el terror que fa fora de casa famílies senceres, en un mer instrument de propaganda, en una simple joguina que passa de mà en mà per ridiculitzar-se els uns als altres. O ja hem oblidat que el ministre d'Interior de l'anterior govern va fer "una visita rutinària" al tram en construcció de l'AVE a Vilobí dues setmanes abans de les eleccions generals? Per citar només un cas.

A altres llocs com França o Alemanya, els projectes TAV són un tema seriós que es procura dur amb la màxima normalitat, potser perquè tenen més experiència en línies d'alta velocitat o potser perquè tenen altres coses en que pensar i el TAV els resulta útil i prou, no tenen motiu de queixes perquè es fa correctament.

Evidentment que hi ha disputes quan s'ha de definir algun nou tram, però no és un mitjà polític per obtenir vots. Però en el país en que ens trobem això sol ser típic.

Deixant de banda el rerafons polític i social, l'AVE no està ben construït. Com ja s'ha exposat en l'apartat "un traçat alternatiu", el TAV espanyol no circularà en molts punts de la Península pel recorregut que hagués resultat més adequat, tant econòmica com ambientalment. 

El traçat no és el millor, però tampoc ho és el sistema de construcció de les vies i dels vagons. Només cal recordar els problemes d'infrastructura que van sorgir just després de la inauguració del traçat entre Madrid i Lleida. Sota la via van aparèixer cavernes subterrànies que havien passat desapercebudes als enginyers i dins dels tant luxosos vagons no es podia parlar per telèfon mòbil perquè saltaven els frens de seguretat. 

Aquests descuits a l'hora de planejar el projecte i la passivitat i somnolència amb que han actuat molts dels ajuntaments dels municipis afectats, ajudaran a entendre com l'AVE a l'Estat espanyol no arribarà mai a rendir tot el que podria haver rendit si hagués estat ben construït. 

A part d'això, cal dir que l'AVE a Riells i a la Selva ha colpit molt menys que en altres llocs i les transformacions sofertes arran de la construcció de l'AVE seran ràpidament tolerades per la població, com ho demostra l'experiència en aquests casos.

Pau Blasco Franch
Treball de recerca de Batxillerat, febrer 2005