ARRELS CLÀSSIQUES DEL LLENGUATGE CIENTÍFIC - 4T ESO

 

 

Material didàctic:
 • dossier elaborat pel seminari
 • selecció pàgines web
 • material audiovisual

Temporització: Per a la temporització del crèdit, partim de la distribució temporal feta en el quadrimestre anterior.

Actualitzat en data: 03-Jun-2008

Continguts:

 1. .-Pervivència del grec i del llatí. Conceptes previs
 2. .-El vocabulari de les ciències històrico-socials
 3. .-L'alfabet grec. L'alfa privativa
 4. .-Lèxic de la medicina. Medicina i salut
 5. .-Expressions llatines
 6. .-Vocabulari de les ciències de la naturalesa
 7. .-Titulars premsa
 8. .-Preposicions. Composició
 9. .-Origen del nom dels elements químics
 10. .-Lèxic d'origen mitològic
 11. .-Hel·lenismes en cat-cast-francès-anglès-alemany
 12. .- Llistat de lexemes per ordre de freqüència

Avaluació:

 • L'avaluació del crèdit es farà de la següent manera:
  • Continguts: tres exàmens
   • al 2n i 3r examen es farà el mateix dia una recuperació adaptada per a tothom que tingui suspès un examen anterior, o bé no s'hagi pogut presentar -sempre que l'absència estigui justificada
  • Procediments: control llibreta: al dossier hi ha activitats i exercicis que s'han de fer per a consolidar o repassar els continguts explicats. El dia de l'examen es revisarà el dossier. Es valorarà fins un 10 % de la nota
  • Actituds: es valorarà fins un 10 % de la nota el comportament correcte a classe, l'atenció, la disciplina i l'interès.
  • Per a poder aprovar el crèdit cal arribar a un 40% de la nota amb els continguts. A partir d'una qualificació de 4 tindrem en compte els procediments i les actituds
  Models d'exàmens:
 

 

Etimologies a la xarxa: aquestes webs són un bon complement per al crèdit. Seleccionem únicament pàgines en català o castellà, fàcils de consultar, amb informació adeqüada a aquest nivell, i que tenen una relació directa amb els continguts d'aquest crèdit.
 • Etimologia
 • Ciències històrico-socials
 • Alfabet grec
 • Medicina i salut
 • Expressions llatines
 • Toponimia
 • Onomàstica
 • Todo sobre nombresportal de webs amb el significat dels noms propis. Curiosa, però poc científica
 • El ángel de la websembla més fiable -no molt més- que altres pàgines. Com a mínim és divertida
 • Elements químics
 • Diversos

 

PROGRAMACIÓ QUADRIMESTRAL CRÈDIT (2n quadrimestre curs 07-08)
Dilluns
Dimecres
04-02
Presentació crèdit. Objectius
06-02
11-02
13-02
18-02
Tecnicismes ciències històrico-socials. Família-etapes vida, política
20-02
25-02
27-02
Professor guàrdia: titulars premsa tema VII
03-03
Viatge 4t ESO
05-03
Viatge 4t ESO Fi 2n trimestre
10-03
Viatge 4t ESO Inici 3r trimestre
12-03
Alfabet grec
Setmana Santa (17-03 // 24-03)
24-03 Dilluns de Pàsqua 26-03
Alfabet grec. Alfa privativa
31-03
Alfa privativa. Medicina i salut: el cos humà (soma anthropou)
02-04
Medicina i salut: el cos humà (corpus humanum.) Exercicis dossier
07-04
Medicina i salut: especialitats medicina.
09-04
1r Examen crèdit
14-04
Medicina i salut: proves mèdiques i un prospecte: Gelocatil
16-04
Correcció examen. Joc etimologia
21-04
Expressions llatines -Dossier.
23-04
Sant Jordi
28-04
Expressions llatines al futbol -Dossier.
30-04
Expressions llatines -Dossier.
05-05
Vocabulari Ciències de la natura-Física. Biologia
07-05
Vocabulari Ciències de la natura. Biologia
12-05
Vocabulari Ciències de la natura. Geologia
14-05
Repàs. Joc "Eco y Narciso"
19-05
2n examen crèdit i recuperació 1r examen
21-05
Comentari exàmens. Titulars premsa
26-05
House: vocabulari tècnic en una sèrie de metges
28-05
Titulars premsa. Preposicions gregues als compostos
02-06
Preposicions gregues als compostos. Lèxic m itològic
04-06
Examen final i recuperació. Fi 2n quadrimestre ESO.
Crèdit de Síntesi

 

PROGRAMACIÓ QUADRIMESTRAL CRÈDIT (1r quadrimestre curs 07-08)
Dilluns
Dimecres
17-09
Guàrdia
19-09
Presentació crèdit. Objectius
24-09 26-09
01-10 03-10
08-10
Tecnicismes ciències històrico-socials. Família-etapes vida, política
10-10
15-10
Alfabet grec
17-10
Alfabet grec. Joc Étymos. Activitats dossier
22-10
1r examen
24-10
Alfa privativa
29-10
Correcció exàmens. Medicina i salut: el cos humà (soma anthropou)
31-10
Joc etimologia: Eco i Narcís
05-11
Medicina i salut: el cos humà (corpus humanum)
07-11
Medicina i salut: exercicis dossier i especialitats mèdiques
12-11
Medicina i salut: proves mèdiques.
14-11
Medicina i salut: un prospecte -Gelocatil
19-11
Prof. guàrdia: activitats dossier tema "Expressions llatines". Consultar pàgina web Aforismos
21-11
Excursió Dpt. Educació Física
26-11
Expressions llatines -Dossier.
28-11
Expressions llatines -Dossier. Fi 1r trimestre
03-12
2n Examen i recuperació
05-12
Correcció Examen. Joc Etimologia-Eco i narcís
10-12
Expressions llatines al futbol. Vocabulari Ciències de la natura
12-12
Vocabulari Ciències de la natura-Física
17-12
House: vocabulari tècnic en una sèrie de metges
19-12
Comentari vocabulari "House" Vocabulari natura - Biologia
Nadal
07-01 Nadal 09-01
Vocabulari Ciències de la natura. Zoologia
14-01
Vocabulari Ciències de la natura. Zoologia
16-01
Vocabulari Ciències de la natura.Geologia
21-01
Titulars premsa (repàs)
23-01
Preposicions gregues als compostos
28-01
House: vocabulari tècnic en una sèrie de metges
30-01
Examen final i recuperació. Fi 1r quadrimestre ESO

 

PROGRAMACIÓ QUADRIMESTRAL CRÈDIT (2n quadrimestre curs 06-07)
Dilluns
Dimecres
29-01
Presentació crèdit
30-01
Tecnicismes ciències històrico-socials. Mòduls I-II-III
05-02
Tecnicismesciències històrico-socials. Mòdul IV: Fòbies 1 - 2
06-02
Tecnicismes ciències històrico-socials. Mòduls V-VIII
12-02
Tecnicismes històrico-socials. fi tema i revisió
13-02
Tecnicismes històrico-socials. Família-etapes de la vida- ciutat
19-02
Tecnicismes històrico-socials. Política. Art
20-02
Art. Psicologia
26-02
Alfabet grec
27-02
Examen fins "Art.Psicologia"
05-03
Comentar exàmens. Exercicis alfabet grec (joc "Étymos")
06-03
Alfa privativa
12-03
Viatge 4t ESO
13-03
Viatge 4t ESO
19-03
Viatge 4t ESO
20-03
Viatge 4t ESO
26-03
Medicina i salut: el cos humà "To soma tou anthropou"
27-03
Medicina i salut: "Corpus humanum". Exercicis dossier
Setmana Santa i 10-04: festa llire disposició de centre
16-04
Salut i medicina: especialitats mèdiques i proves diagnòstiques
17-04
Prospectes medicaments: Gelocatil
23-04
Sant Jordi. Activitats de centre
24-04
2n Examen i recuperació 1r examen
30-04
Festa llire disposició de centre
01-05
Festiu
07-05
Comentar exàmens. Expressions llatines
08-05
Expressions llatines. Léxic clàssic al futbol
14-05
Joc etimologia: Eco i Narcís
15-05
Vocabulari ciències de la naturalesa. Física
21-05
Vocabulari ciències de la naturalesa. Biologia
22-05
Vocabulari ciències de la naturalesa. Zoologia
28-05
Vocabulari ciències de la naturalesa: Geologia. Mitologia
29-05
Lèxic m itològic
04-06
3r Examen final. Recuperacions 1r i 2n examen
05-06
Joc etimologia Eco i Narcís.

 

Una part del crèdit la farem a partir del lèxic que trobem en els titulars de la premsa quotidiana. En aquest apartat anirem afegint alguns d'aquests titulars.
.- La hora de la catarsis: la industria de la inversión hace autocrítica por su parte de culpa en la ... (El País, 20-04-08)
.- Verdad y mentira de la oxigenoterapia: el oxígeno hiperbárico no remedia las arrugas, pero es útil en algunas patologías (El País, 04-03-08)
.- El mundo sufre un déficit de cuatro millones de médicos y enfermeras (El País, 03-03-08)
.- "Demócratas, mediócratas, miedócratas..." (El País, 03-03-08)
.- Sobre el lecho de Procusto: (sobre el debata Rajoy-Zapatero). Algunos analistas se han quejado de que Z. y R. fueron a la suya y no pensaron en los ciudadanos.(El País, 01-03-08)
.- Identificado un gen que causa esclerosis lateral amiotrófica (El País, 01-03-08)
.- Magnicidio en la plaza Mayor de Salamanca. "En el punto de mira", producción hollywoodiense (El País, 29-02-08)
.- Pandora en Montjuïc (parlant de la crisi de l'Espanyol) Se han abierto las hostilidades, se ha abierto la caja de Pandora y estamos enfermos de tristeza. Montjuïs está tan cerca del puerto que se oyen los cantos de sirena. Pero antes de estrellarnos contra el rompeolas, ¿no podríamos rebuscar en la caja de Pandora hasta encontrar lo último que se pierde? (El País, 25-02-08)
.- Endesa té sinèrgies de 148 milions amb Enel i Acciona (El País, 25-02-08)
.- "Las filípicas del tío Loach: ante cada película de Loach quizá haya que preguntarse: ¿a quién resulata incómoda esta vez la filípica de quien lleva años ejerciendo de Señor Roper de la conciencia europea? (El País, 25-02-08)
.- Un Aquiles con dos talones: Aquiles tenía la debilidad del talón.... El Madrid tuvo ayer por lo menos dos. Los claros son los fallos de sus laterales...(El País, 17-02-08)
.- Gays y lesbianas claman contra la homofobia del PP. (El País, 17-02-08)
.- La UE propone hoy el registro en las fronteras con los datos biométricos
.- "No es la hamburguesa, niños, es el deporte" Cinco horas de ejercicio a la semana servirían para prenar la pandemia. (El País, 12-02-08)
.- "No hay programa de reportajes sin señor con síndrome de Diógenes" (El País, 12-02-08)
.- Ivanov: la independencia de Kosovo abrirá la caja de Pandora.... La resolución de la UE reconoce que se trata de un caso sui generis (El País, 12-02-08)...
 
.- Nou equipament esportiu a la ciutat: "Mens sana in civitas sana"  
.- Una serie de TV recoge la odisea de la emigración española .- El PP aparca el plan urbanístico "sine die"
.- Solo el 3% de los "honoris casus"a de las universidades españolas son mujeres .- Vuelven a España los primeros yihadistas de Irak. El "caballo de Troya" de Al Qaeda
.-La concesión del geriátrico de salou supone construir 77 apartamentos .-Ley de memòria Història:¿ Amnesia Histórica?
.- El pandemonium eléctrico: EON intenta negociar con Acciona .-Retirados de las listas electorales tres holandeses de origen turco por no reconocer el genocidio armenio
.-Funambulismo de Zapatero en el segundo aniversario de su gobierno .-Los informes médicos, complicados (qui té el problema, el metge que utilitza un llenguatge tècnic i precís, o el nivell cultural de la població?)
.-Corleone teme el fin de la "pax mafiosa" .-La Conferencia Episcopal critica el "exasperado pansexualismo" que se vive en España
.-Benedicto XVI repasa las crisis mundiales en su primera bendición "urbi et orbi" .-Brotes de islamofobia en España
.-El Pentágono asegura que la insurgencia iraquí ha causado ya 26000 muertos .-La filantropía está bien, pero la clave es el dinero público
.-Univers, nació i fratries .-Nuevo ministro en Brasil: un tecnócrata de origen italiano
.-La hipocresía de la ayuda al desarrollo .-El cataclismo cósmico más lejano da pistas sobre el Universo joven
.-Los cinéfilos cambian la butaca por el sofá .-Novel·la negra entre bibliòfils
.-Espeleólogos por un día: turismo cavernario .-La burocracia: obstáculo de la misión humanitaria en Pakistán
.-El Nàstic se situa colíder de Segona després d'una nova victòria "Cazapederastas" en la Red: la Guardia Civil crea un rastreador para buscar pedófilos en la Red
.-Después de la afasia. Qué felicidad: Acebes y Zaplana silenciosos. .-Xenofobia: el Kremlim mira a otro lado. Bandas de cabezas rapadas siembran el terror entre la población de aspecto no eslavo
.-De teólogos y etólogos .-Viaje mitómano a La Mancha de Almodóvar
.-Personas con autismo .-Enoturismo a orillas del Duero
.-La policía detiene a 18 personas de una red de pederastas .-¿Cómo acabar con la xenofobia?
.-El referéndum pone de relieve la peculiar esquizofrenia política que abraza a Gobierno y oposición .-El portavoz de los obispos compara la selección de embriones con la eugenesia
.-El llibre com a somnífer .-Necrológicas: Miriam Rothschild la "Reina de las Pulgas", entomóloga
.-Paleontología: el reinado de los dinosaurios continúa .-Un monopolio público vendido por el primer gobierno de Aznar
.-La muestra de Chillida reúne litografías y aguafuertes .-Un expresentador de la BBC funda un partit euròfob.
.-Un exsoldado de EEUU asegura que facilitó el suicidio a Göring .-Oncología: nuevas terapias para evitar la metástasis
.-Un gay y un homófobo intercambian sus papeles en un nuevo programa de telerrealidad .-Nace el Centro Español del Subtitulado para adaptar los productos audiovisuales a las personas sordas y con hipoacusia
.-Quimeras .-La mayor isla del archipiélago indio sigue incomunicada un mes después del maremoto
.-Los telescopios gigantes salen al espacio .-Fotografías anónimas rastrean la memoria del siglo XX
.-El Papa narra su obispado en Polonia en la segunda parte de su autobiografía .-Niños y adolescentes: cada vez más expuestos a nuevas patologías
.-Rajoy: "No creáis los cantos de sirena de algunos" .-Detingut un piròman de contenidors a Girona
Las autopsias evidencian el error en la identificación de cadáveres: dos familias recibieron necropsias que no corresponden a los restos de sus parientes .-Los niños pueden manifestar trastornos somáticos, angustia, depresiones y ansiedad
.-Necrológicas: Spalding Gray, maestro del monólogo .-Demagogia poselectoral
.- La Fura emprenderá en el Fòrum su aventura marítima con "Naumaquia 1". El montaje es la primera parte de la Tetralogía anfibia que la compañía ofrecerá a lo largo de su periplo .- El pasaporte europeo será más seguros, con datos biométricos contenidos en un chip: foto digital, huellas dactilares e incluso el iris de los ojos
.-La red de pederastia descubierta en Chile abre una crisis en la derecha .-Investigadores catalanes diagnostican la apnea analizando el ronquido
.-El sol, ese afrodisiaco .-Montilla dirigirá el macroministerio de Indusria, Energía y Comercio
.-Institut Oftalmològic de Barcelona .-El Museo Etnológico muestra sus fondos con motivo del Fòrum
"Asimo": el humanoide más avanzado del mundo .-El corazón del bolígrafo
.-Los extraños espeleólogos de Puebla: un grupo de militares británicos queda atrapado en una cueva mejicana .-L'haptonomia, la comunicació afectiva amb el nadó
.-Teledermatología para reducir listas de espera .-"Tempus fugit", único filme español a concurso en San Sebastián
.-Apogeo del espanto .-Una subasta teatralizada y aséptica: los concursantes en el cuarto piso y los periodistas en el segundo.
.-El peligro de la acrimalida: no se sabe a partir de qué cantidad es cancerígena .-George W.Bush: un candidato con complejo de Edipo
.-Cómo diferenciar el dolor moral de la patología psiquiátrica .-Un macabro acróstico "el responsable definitivo es el EMAD" se podía leer en el editorial sobre el Yak-42
.-Ahora Fluimicil se disuelve en tu boca .-Bulimia de poder y anorexia moral
.-Detenidos 14 neonazis por propaganda xenófoba. Tenían además siete pistolas parabellum. .-Cardiología: el estrés es responsable de la quinta parte de los infartos de miocardio en todo el mundo
.-Un terremoto con epicentro en el Ripollès sacude media Cataluña .-Ornitología: la endogamia amenaza al alimoche
.-Condenado un geriátrico por servir alimentos caducados .-"Mare mágnum" en las sesiones de los mercados de valores
.-Réquiem por el consenso de Washington .-.-Los déficit sanitarios de Cataluña y España
.-Colosio, otro magnicidio sin solución .-Los podólogos advierten del aumento de los problemas de pies en los niños
.-El lado oscuro del periodismo está en el exceso de ego .-La limpieza étnica vuelve a los Balcanes
.-Paleontología: nuevos dinosaurios en la Antártida .-La avicultura, contra las cuerdas. Las noticias sobre la gripe aviar...