GREC PRIMER BATXILLERAT

 

 

 

Actualitzat en data:  13-Sep-2019

Aquesta web ara és un complement del bloc de la matèria

GREC 1r Batxillerat

Temporització de la matèria (podrem comparar amb la distribució temporal del curs anterior)

 

PROGRAMACIÓ CURS 2019-20
PRIMER TRIMESTRE
Dilluns 10.00-11.00 Sem. Clàssiques Dimarts 13.30-14.30 Informàtica 2 Dimecres 12.30-13.30 Sem. Clàssiques Dijous
Divendres 12.30-13.30 Sem Aula 2n ESO C
09-09  
10-09
  11-09
Festiu
12-09

 

13-09
Presentació matèria: Normativa:-  Continguts - - Criteris d’avaluació i recuperació:-
16-09   17-09   18-09   19-09  
20-09
 
23-09   24-09   25-09
Festiu
26-09  
27-09
30-09   01-10   02-10   03-10  
04-10
07-10   08-10   09-10   10-10  
11-10
 
14-10   15-10   16-10
Preavaluació
17-10  
18-10
 
21-10   22-10   23-10   24-10  
25-10
 
28-10   29-10   30-10   31-10  
01-11
Festiu
04-11   05-11   06-11   07-11  
08-11
 
04-11
Festiu lliure disposició
05-11   06-11   07-11  
08-11
 
11-11   12-11   13-11   14-11  
15-11
 
18-11   19-11   20-11   21-11  
22-11
 
25-11   26-11   27-11   28-11  
29-11
 
SEGON TRIMESTRE
02-12   03-12   04-12   05-12  
06-12
Festiu
09-12   10-12   11-12   12-12  
13-12
 
16-12   17-12   18-12   19-12  
20-12
 
Vacances de Nadal: del 21 de desmbre al 7 de gener, ambdós inclosos
  08-01   09-01  
10-01
 
13-01   14-01   15-01   16-01  
17-01
 
20-01   21-01   22-01   23-01  
24-01
 
27-01   28-01   29-01   30-01  
31-01
 
03-02   04-02   05-02   06-02  
07-02
 
10-02   11-02   12-02   13-02  
14-02
 
17-02   18-02   19-02   20-02  
21-02
Festiu lliure disposició
24-02 Festiu lliure disposició 25-02   26-02   27-02  
28-02
 
TERCER TRIMESTRE
02-03   03-03   04-03   05-03  
06-03
 
09-03   10-03   11-03   12-03  
13-03
 
16-03   17-03   18-03   19-03  
20-03
 
23-03   24-03   25-03   26-03  
27-03
 
30-03   31-03   01-04   02-04  
03-04
 
Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020, ambdós inclosos.
  14-04   15-04  
16-04
 
17-04
 
20-04   21-04   22-04  
23-04
Sant Jordi
24-04
 
27-04   28-04   29-04  
30-04
 
01-05
Festiu
04-05   05-05   06-05  
07-05
 
08-05
 
11-05   12-05   13-05  
14-05
 
15-05
 
18-05   19-05   20-05  
21-05
 
22-05
 
25-05   26-05   27-05  
28-05
 
29-05
 
01-06   02-06   03-06  
04-06
 
05-06
 
08-06   09-06   10-06  
11-06
 
12-06
 
                   
                   

 

 

PROGRAMACIÓ CURS 2018-19
Dilluns 08.00 / 09.00 h Sem. Clàss
Dimarts 10.00 / 11.00 h Semin. Clàss.
Dimecres 09.00 / 10.00 h Semin. Clàss.
Dijous 10.00 / 11.00 h Aula Informàtica-1
1r trimestre
12 - 14 setembre. Presentacions ESO i Batxillerat
17-09 Presentació matèria: Normativa:-  Continguts - - Criteris d’avaluació i recuperació:- 18-09 Avaluació inicial: història humanitat i ubicació món clàssic - Visió global llibre de text. 19-09 L'alfabet grec (llibre, pàg.17) - Ampliació al blog 20-09 Geografia de Grècia : trets generals i recorregut amb imatges (fins Esparta)
24-09 Alfabet: pràctica lectura (llibre pàg.20, ex. 2-3. Pàgs 18-19: fonemes, pronunciació, signes puntuació, accents i esperits 25-09 Festiu (Misericòrdia) 26-09 Exercicis pàg. 20-: 3 Transcripció i Transliteració 27-09 Geografia de Grècia : recorregut amb imatges (fins Macedònia)
01-10 Vaga alumnat 02-10 Exercicis pàg. 20-21: 3-4-. Transcripció i Transliteració 03-10 Exercicis pàg. 20-21: 5-6-7. Transcripció i Transliteració 04-10 Geografia de Grècia : recorregut amb imatges i activitats llibre pàg.36
08-10 Acabar tema 1 09-10 Tema II: grec com a llenggua flexiva 10-10 Tema II: grec com a llengua flexiva 11-10 Geografia de Grècia : activitats llibre pàg.36 . Context mític Guerra de Troia
15-10 Examen preavaluació 16-10 Comentari examen - Declinacions, funcions i casos, enunciat 17-10 Temes en -o- - Present d'indicatiu 18-10 Hª de Grècia: visió global i etapes - Vídeo “La Antigua Grecia en 15 minutos”
22-10 Tema II. Article, frases pàg 26 i exercicis pàg 30 23-10 Tema II. Exercicis pàg.30 1-2-3-5a 24-10 Tema II. Exercicis pàg.30 5 b-g-d. Present indicatiu atemàtic 25-10 Tema III: pàg. 50-51 Etapa minoica període minoic: imatges - Mite de Teseu -
29-10 Tema II. Exercicis pàg.30 5 epsilon-/ eta. Article 30-10 Tema II. El neutre. Frases. Ex. pàg 31-7 31-10 Preposicions. Pàg 32 ex7 - pàg 34 ex17. Cuentacuentos: Teseu i el Minotaure 01-11 Festiu
05-11 Tema II. exercicis pendents: 6-12-13-14 (a-b-e-z) 06-11 Full activitat declinacions / etimologia 07-11 Full activitat declinacions / etimologia 08-11 Lectures - Període micènic -
12-11 Examen temes I-II. Etimologia . Hª Grècia 13-11 Tema III. Temes en alfa femenins 14-11 Tema III. Temes en alfa femenins 15-11 Comentari exàmens. Guerra de Troia
19-11 Tema III Exercicis pàg 43: 1-2 (1,2,3) - 3b-d-e) 20-11 Tema III. Temes en alfa masculins. Correcció exercici 3 (th-i) 21-11 Tema III - Lectura , traducció i comentari text pàg 43, ex 5 "Minotauros" -Augment (pàg 47). Pàg 48 ex 6-7 22-11 Període micènic - Guerra de Troia (Ante Troiam)
26-11 Pàg 49: ex 11 (a-b-g-d-z) 27-11 Tema III, pàg. 49 ex 13-14-15 - Frases pàg 44 28-11 Repàs amb frases 1a i 2a declinació (fotocòpies) 29-11 Vaga alumnat
2n Trimestre
03-12 Repàs text "Les nou Muses" / Atenes i Esparta 04-12 Examen recuperació. 05-12 Joc Eco i Narcís - Labyrinthus 06-12 Festiu
10-12

Tema IV - Atenea i Posidó. Tercera declinació (substantius atemàtics -fotocòpia resum)

11-12 Tercera declinació (substantius atemàtics -fotocòpia resum) - etimologia 12-12 Tema IV. Frases pàg 56. Temes en oclusiva. Futur d'indicatiu 13-12 - Guerra de Troia ( Ante Troiam)
17-12
Tema IV. Frases pàg 56. Exercicis pàg 61 (1-2-3)
18-12
Tema IV. Exercicis pàg 62 (4-5 a-b) Datiu possessiu)
19-12
Tema IV. Exercicis pàg 62 (5 g-d-e-ds) 20-12
El món clàssic al cinema. Pel·lícules sobre Grècia i Roma: història, literatura, filosofia
Vacances Nadal: 22 de desembre / 7 de gener
07-01
 
08-01
Tema IV pàg 63 - Preposicions ex. pàg 64-8. Text ex 9 (a classe)
09-01
Preposicions. Activitats en fotocòpies
10-01
Guerra de Troia ( Iliada - Post Troiam) - (Tema IV: Homer i la qüestió homèrica)
14-01
Acabar activitats preposicions (fotocòpies).
15-01
Tema IV pág 64: Infinitiu
16-01
Tema IV pág 64: Infinitiu i oració infinitiu
17-01
Lectura i comentari Odissea a classe
21-01
Fotocòpia text "Les dues alforges"
22-01
Tema V. Hades. Temes en -r (pàg 77)..
23-01
Sortida EF. Treball a classe amb els presents. Text pàg 70 "El tresor de la vinya
24-01
Sense classe. (curs BI)
28-01
Imperatiu (pàg 79)- Temes en -s Pàg 80 ex. 2-3
29-01
Pàg 80 ex. 3-4
30-02
Examen (1r examen avaluació)
31-01
Lectura i comentari Odissea a classe
04-02
Sense classe
05-02
Sense classe
06-02
Comentari exàmens
07-02
Tema 5 p.80 ex 4a / p81 ex 7-8
11-02
Tema V- pàg 80 frases ex 4 b-g-d-e
12-02
Tema V - Sustantius en sibil·lant. Tema V ex. 5 (cultua grega: personatges i àmbits)
13-02
Tema VI - sust en -i-, -u-, diftong. Pàg 89 ex 5 a-b
14-02
Tema VI. Hesíode. Cosmogonia - Teogonia
18-02
Tema VI. Demèter, Persèfone Pàg 86 frases
19-02
Tema VI Pàg 89 ex. 1-2-3-4
20-02
2n examen avaluació
21-02
Vaga alumnat
25-02
Traducció a classe pàg 89 ex. 5-g - Sintaxi oracional
26-02
Correcció exàmens. Exercicis etimologia pàg 90
27-03
Tema VI. Participi, adjectiu verbal
28-02
Mitologia i religiositat a Grècia
3r Trimestre
04-03
Festiu lliure disposició
05-03
Festiu lliure disposició
06-03
Quadre resum flexió nominal - Text "Els grans déus de Grècia - Lliurament treball Odissea
07-03
Mitologia i religiositat a Grècia
11-03
Quadre resum flexió nominal - Text "Els grans déus de Grècia -
12-03
Quadre resum flexió nominal - Text "Els grans déus de Grècia -
13-03
Participi: morfoliogia i sintaxi. Pàg 91ex.8
14-03
Acabar Mitologia i religiositat a Grècia - Hª de Grècia: Època Fosca i Arcaica - presentació
18-03
Participi: morfoliogia i sintaxi. Pàg 91ex.8
19-03
Acabar text "Els grans déus de Grècia -
20-03
Text pàg 91 "Peri Skylles"
21-03
Hª de Grècia: Època Arcaica - (LLibre, tema VII)
25-03
Participi atributiu i absolut. Tema VI, pàgs 92 ex. 9 frase a
26-03
Participi atributiu i absolut. Tema VI, pàgs 92 ex. 9 frase b
27-03
Teatre clàssic a Tarragona. Èdip rei - Adelphoi
28-03
Exposició oral "La casa grega" - Hª de Grècia: Època Arcaica - (LLibre, tema VII)
01-04
Participi / Genitiu absolut. Tema VI, etimologia pàg 90 -ex.7
02-04
Participi / Tema VI, pàg 92, ex 9 frasesg-d-e
03-04
Participi / . Tema VI, pàg 92, Text Escil·la
04-04
Fòrum Trics
08-04
tema VI. Textos " Escil·la" "Deucalió i Pirra"
09-04
Etimologia - full resum Labyrinthus
10-04
tema VI. Text "Deucalió i Pirra"
11-04
Exposició oral "Els jocs olímpics" (No fet)
Setmana Santa 13 abril al 22 d'abril
22-04
Festiu
23-04
Sant Jordi
24-04
Comentari "Portada / Índex" treball Odissea; Etimologia: full resum Labyrinthus
25-04
Hª de Grècia: Època Arcaica
29-04
Comentari "Introducció" treball Odissea - repàs textos pàg 92
30-04
Text pàg 93
01-05
Festiu
02-05
Examen lectures Èdip rei - Lisístrata
06-05
Tema VII. Lectura textos Atenea - Ares. Comentari "Gènere-autor" treball Odissea
07-05
Comentari "Època històrica" treball Odissea. Repàs participi (morfologia i sintaxi)
08-05
Etimologia: full resum Labyrinthus
09-05
Vaga alumnat
13-05
Examen 3a aval. 1r examen
14-05
Exposició oral "L'alimentació a la Grècia antigua". Comentari examen Èdip rei - Lisístrata"
15-05
Exposició oral "La dona a la Grècia clàssica" . Comentari examen llengua 3a aval.
16-05
Exposició oral "Urbanisme a la ciutat grega". Polis, sinecisme, espais públics més importants...
20-05
Llengua: repàs tema I-II
21-05
Etimologia: full resum Labyrinthus
22-05
Llengua: repàs tema III
23-05
Exposició "Els Jocs olímpics"
27-05
Examen 3a aval. 2n examen
28-05
Etimologia: full resum Labyrinthus
29-05
Llengua: repàs tema IV
30-05
Empúries: vídeo introducció - dossier i presentació
03-06
 
04-06
 
05-06
 
06-06
 
10-06
 
11-06
 
12-06
 
13-06
 
17-06
 
18-06
 
19-06
 
20-06
 
Exàmens recuperació / millora

 

 

PROGRAMACIÓ CURS 2017-18
Dilluns 08.00 / 09.00 h
Dimecres 13.30 / 14.30 h Semin. Clàss.
Dijous 10.00 / 11.00 h Aula Informàtica-1
Divendres 10.00 / 11.00 h Aula 3r ESO E
1r trimestre
11-09   13-09   14-09   15-09 Presentació matèria: Normativa:-  Continguts - Lectures - Criteris d’avaluació i recuperació:-
18-09 Avaluació inicial: història humanitat i ubicació món clàssic 20-09 Avaluació inicial: Llengua i etimologia 21-09 Geografia de Grècia : trets generals i recorregut amb imatges (Peloponnès - Àtica - Delfos) 22-09 Alfabet grec: conèixer les lletres i pronunciació - rap Deka
25-09 Festiu (Misericòrdia) 27-09 Pràctica alfabet activitats web: presentacions, webs, textos, curiositats... 28-09 (Vaga alumnes) - Pràctica lectura Odissea I 1-4, - Etimologia a la premsa 29-09 Alfabet: pronunciació, signes puntació, accents, esperits, exercicis dossier
02-10 Pràctica lectura Ilíada I, 1-34 i introducció a Homer i Guerra de Troia 04-10 Exercicis pronunciació i etimologia (pàg.4-5) 05-10 Geografia de Grècia :recorregut amb imatges (des de Tebes - Èdip) 06-10 Transliteració i Transcripció - exercicis pàg 7
09-10 Correcció exercici transliteració 11-10 Lectures 12-10 Festiu 13-10 Festiu lliure disposició
16-10 Examen preavaluació 18-10 Comentari examen. Acabar exercicis Geografia Grècia 19-10 Exercicis Geografia de Grècia 20-10 Tema2: Grec, llengua flexiva
23-10 Grec, llengua flexiva, enunciat, casos, temes, declinacions... 25-10 Exercici resum tema 2 26-10 Vaga (amb alumna present: Etimologies premsa i repàs 27-10 Exercici resum tema 2
30-10 Tema3: Article 01-11 Festiu 02-11 Hª de Grècia: visió global i etapes. període minoic: dossier i imatges - Mite de Teseu 03-11 Tema3: Article - 2a declin. - Present Indic.
06-11 Exercicis tema 3: frases - Text "Cronos..." 08-11 Vaga alumnat 09-11 Examen 10-11 Memorimatge - 1r Batx
13-11 Acabar exercicis pendents tema III. Etimologia 15-11 Tema4-Present d'indicatiu atemàtic 16-11 Acabar període Minoic (Teseu i Atlàntida) - Període micènic - Guerra de Troia 17-11 Correcció frases 1-2-3 - Funcions Nom. i Acus.
20-11 Tema IV. Funcions Nom. i Acus. 22-11 Correcció exercici Tema IV. 23-11 Excursió part alumnat. Repàs amb els presents 24-11 Acabar exercicis pendents tema IV. Període micènic - Guerra de Troia (Ante Troiam)
27-11 Tema5 - 1a declinació: paradigmes substantius 29-11 Correcció morfologia frases pàg2. Adjectius 1a i 2a declin. 30-11 Període micènic - Guerra de Troia (Troia - Iliada) - Post Troiam) - 01-12 Correcció frases pendents tema 5
2n Trimestre
04-12 2n Examen avaluació 06-12 Festiu 07-12 Festiu lliure disposició 08-12 Festiu
11-12 Comenatari exàmens - Exercici etimologia 13-12 Tema 5: adjectiu 1r grup 14-12 Guerra de Troia: destrucció - Odissea 15-12 Correcció frases adjectius
18-12
Text "Les nou muses". Etimologia "La cèl·lula"
20-12
L'Odissea al cinema. episodis divrsos
21-12
Sense classe - Eleccions
22-12
L'Odissea al cinema. episodis divrsos
Vacances Nadal: 23 de desembre / 7 de gener
08-01
Completar tema V - Text "Atenas, Tebas i Esparta
10-01
Tema6: Pretèrit imperfet
11-01
Repartiment temes exposicions orals. TdR
12-01
Trad. frases pretèrit imperfet
15-01
Augment i exercicis augment - Exercici etimologia
17-01
Exposicions TdR 2n Batx
18-01
Episodis Odissea - Konchalovski
19-01
Funcions Genitiu i traducció frases
22-01
Funcions genitiu - Traducció frases
24-01
Acabar exercicis pendents tema VI
25-01
Sortida Ed. Física. Titulars premsa amb els presents
26-01
Sortida Ed. Fís. Treball a classe amb els presents
29-01
Text "Les dues alforges"
31-01
Tema7: Tercera declinació. Exercici inicial - Etimologia - full resum
01-02
Hª de Grècia: Època Fosca i Arcaica - presentació
02-02
Lliurament treball Odissea. Treball de Recerca en general
05-02
Tema7: Tercera declinació. Exercici inicial - Etimologia - full resum
07-02
Tema7: Tercera declinació. Temes en oclusiva
08-02
Exposició oral tema: "Els jocs olímpics"
09-02
Examen fins tema VI
12-02
Festiu lliure disposició
14-02
Correcció examen Tema7: Tercera declinació. Temes en oclusiva
15-02
Exposició oral tema "La educació i la infància"
16-02
Datiu possessiu - Atemàtics en nasal
19-02
Tema VII: traducció frases 3a declinació
21-02
Tema VII: traducció frases 3a declinació
22-02
Exposició oral tema: l'alimentació
23-02
Acabar tema VII. Etimologia
26-02
Tema VIII Preposicions Introducció i exercicis vocabulari
28-02
Tema VIII Preposicions - dibuixos lleó i exercicis vocabulari
01-03
Exposició: L'escultura
02-03
Tema VIII Preposicions - Dibuixos amb preposicions
3r Trimestre
05-03
Examen
07-03
Acabar exercicis preposicions (Teseu)
08-03
Vaga. Alumnat present: treball a classe traducció
09-03
Tema VIII Atemàtics en líquida (-l-, -r-)
12-03
Tema VIII Atemàtics en líquida (-l-, -r-) - Funcions datiu
14-03
Tema VIII Funcions datiu
15-03
Exposició oral: la dona
16-03
Acabar frase i text tema VIII
19-03
Tema9-Sibilants
21-03
Vocabulari text "Els dotze déus"
22-03
Exposició oral / Vida quotidiana
23-03
Jocs cultura clàssica "Eco i Narcís / Labyrinthus"
Setmana Santa 26 març al 02 d'abril
02-04
Festiu
04-04
Tema 9 - Atemàtics en -i / u
05-04
Exposició oral: Política i societat a Atenes i Esparta
06-04
Tema 9- Traducció frases atemàtics en -i / -u
09-04
Tema 9- Traducció frases i vocabulari text "Els dotze déus"
11-04
Traducció text "Els dotze déus"
12-04
Sortida 1r Batx. Fòrum Trics
13-04
Acabar text "Els dotze déus"
16-04
Infinitiu - Els treballs d'Hèracles
18-04
Teatre clàssic a Tarragona Orestia i Aulularia
19-04
Mitologia i religiositat a Grècia
20-04
Infinitiu - Els treballs d'Hèracles Morfologia i frases
23-04
Activitats Sant Jordi
25-04
Frases infinitiu: morfologia
26-04
Vaga alumnat - Treball TdR amb presents
27-04
Sintaxi oracional: compostes coord. i subord.
30-04
Festiu lliure disposició
02-05
Sintaxi infinitiu i traducció frases
03-05
Empúries: vídeo introducció - dossier i presentació
04-05
Sintaxi infinitiu i traducció frases
07-05
1r examen 3a avaluació
09-05
Oracions d'infinitiu - teoria i exemples
10-05
Empúries: presentació i dossier - Google Maps
11-05
Oracions Infinitiu - exercici etimologia
14-05
Oracions Infinitiu - exercici etimologia
16-05
Oracions Infinitiu - exercici etimologia
17-05
Empúries: activitats dossier i Posa't a prova
18-05
Hª de Grècia: Època Arcaica - presentació
21-05
Etimologia: quadre global - recopilació
23-05
Adjectiu: classificació i morfologia 1r grup .
24-05
Hª de Grècia: Època Clàssica
25-05
 
28-05
Examen lectures Èdip rei - Lisístrata
30-05
 
31-05
 
01-06
 
04-06
2n Examen 3a avaluació
06-06
 
07-06
 
08-06
 
11-06
 
13-06
 
14-06
 
15-06
 
Exàmens recuperació / millora