Com us dieu?

A quina escola treballeu?

De quina població?

Acostumeu a treballar per projectes a la vostra aula?
No"De vegades"

El treball per projectes s'hauria de basar principalment en:

Quin creieu que ha de ser el paper del mestre en el treball per projectes?

Heu fet algun curs de formació respecte a aquest tema?. Indiqueu de quin tipus.