Càlculs renals
Les sals que circulen pel ronyó en el procés de formació de l'orina poden arribar a precipitar i formar càlculs ("pedres") que són molt dolorosos d'expulsar

Diabetis insípida
Quan el ronyó no respon a l'hormona ADH o falta aquesta , es produeix un volum excessiu d'orina que s'anomena diabetis insípida

Glucosuria
Normalment no es troba glucosa a l'orina (glucosúria) ja que és reabsorbida totalment. La diabetis mellitus és causada per una falta d'insulina , hormona segregada pel pàncrees i que regula el nivell de glucosa en sang. En aquesta malaltia el nivell de glucosa en sang augmenta molt i , per tant , passa molta glucosa en el procés de filtració glomerular. Aquesta gran concentració de glucosa als túbuls provoca una disminució de la reabsorció d'aigua ; per tant, els diabètics perden molta aigua i glucosa amb l'orina

Insuficiència renal
Quan el ronyó falla completament, o gairebé completament, es forma molt poca orina. Això provoca una concentració elevada de substàncies tòxiques a la sang , fet que pot provocar la mort de la persona. El ronyó artificial és una màquina que fa passar la sang del malalt per un tub format per una membrana semipermeable de celofana envoltada per una dissolució amnb una concentració específica i adequada que només permet passar les molècules tòxiques i no deixa passar les substàncies útils. Aquest procés rep el nom d'hemodiàlisi

Urèmia
Augment de la concentració d'urea a la sang per una disminució de la funció renal.


La urea és un compost químic cristal·lí, incolor, de fórmula CO(NH2)2; el seu nom sistemàtic és diaminometanal. Té un punt de fusió de 132,7 °C. És soluble en aigua i en alcohol i lleugerament soluble en èter. Es troba abundantment en l'orina i és el principal producte terminal del metabolisme protídic en l'ésser humà i en els mamífers, i és excretada en grans quantitats per l'orina. En quantitats menors, és present a la sang, al fetge, a la limfa i en els fluids serosos, i també en els excrements dels peixos i molts altres animals. La urea es forma principalment al fetge com un producte final del metabolisme.Incontinència (eneuresi)
Quan la musculatura que forma la bufeta de l'orina es relaxa involuntàriament es produeix l'eixida involuntària de l'orina.

Gota
És una malaltia consistent en la deficient eliminació de l'acid úric , el qual forma dipòsits cristal·lins en les articulacions que produeixen la seua inflamació i forts dolors.

Cistitis
Inflamació de la bufeta de l'orina , causada normalment per una infecció microbiana i que produeix molèsties en orinar com miccions freqüents i de poc volum , sensació de dolor , etc.

enrera

TORNAR AL MENÚ