MECANITZACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL 2019-2020

Antoni Nogués, professor de pràctiques de mecanitzat, manteniment industrial mecànic, micromecànica i rellotgeria

Documents del CFGM Mecanització

Documents del CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

Documents del CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

DOCUMENTACIÓ SOBRE FORMACIÓ PROFESSIONAL, elaborada pel Dep. d'Educació

Tot sobre la formació professional
Nova filosofia Eduació. Redactat del Sr. Bargalló
Normativa 01 Departament d'Educació (enllaç a informació dep. Educació)
Normativa 02 Departament d'Educació (enllaç a informació dep. Educació)
Convalidacions (enllaç al web dep. d'Educació)
Convalidacions. Preguntes i respostes. Document molt útil i clarificador
Mesures flexibilitzadores: FP a distància; matrícula semipresencial; experiència laboral (acreditar competències per convalidar unitats formatives); FP dual

DOCUMENTACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EDUCATIVES, elaborada pel professor

Desenvolupament activitats formatives. Inclou els criteris d'avaluació
Manual d'estil per a la presentació de treballs i dossiers
Seguretat i salut laboral
Bookmarks per a estudiants de fabricació mecànica