MECANITZACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL 2019-2020

Antoni Nogués, professor de pràctiques de mecanitzat, manteniment industrial mecànic, micromecànica i rellotgeria

Documents del CFGM Mecanització

Documents del CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

Documents del CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

DOCUMENTACIÓ SOBRE FORMACIÓ PROFESSIONAL elaborada pel Dep. d'Ensenyament

Tot sobre la formació professional
Inserció laboral en els cicles 2016
Tota la normativa del Departament d'Ensenyament (enllaç al web dep. Ensenyament)
Normativa diversa dels cicles formatius
Normativa específica dels centres que imparteixen cicles formatius, curs 2016-2017
Normativa específica dels centres que imparteixen FP alternança dual i simple, curs 2016-2017
Matrícula semipresencial (enllaç al web dep. Ensenyament)
Matrícula semipresencial a FP. Normativa
Web Generalitat sobre convalidacions
Acreditar competències i -eventualment- convalidar unitats formatives (enllaç al web Qualificat.cat)
Convalidacions. Preguntes i respostes. Document molt útil i clarificador

DOCUMENTACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EDUCATIVES elaborada pel professor

Desenvolupament activitats formatives. Inclou els criteris d'avaluació
Manual d'estil per a la presentació de treballs i dossiers
Seguretat i salut laboral
Bookmarks personals