CFGM Mecanització

Retorn a la pàgina d'inici

MÒDUL 02 MECANITZACIÓ PER CONTROL NUMÈRIC

mec M02 modul 02 segons normativa.pdf Programació del mòdul

Com enviar les activitats de cnc Imprescindible llegir aquestes instruccions si vols que es puntuin les teves activitats de cnc

Cultura cnc El cnc és molt més que programar
Recursos web sobre cnc Fabricants, software, fòrums, etc Actualitzat a 2 de juliol de 2020
http://m.cncmanual.com Hi ha manuals CNC de moooolts llenguatges diferents. Segur que no sabies que hi havia tants llenguatges de programació. IMPRESSIONAT ÉS POC

Exercicis cad

Exercicis CAD-CNC Trobar coordenades X-Y

mec M02 exercici 01.jpg
mec M02 exercici 02.jpg
mec M02 exercici 03.jpg
mec M02 exercici 04.jpg
mec M02 exercici 05.jpg

MÒDUL 03 FABRICACIÓ PER ABRASIÓ, ELECTROEROSIÓ, TALL I CONFORMAT, I PROCESSOS ESPECIALS

Mòdul_03_segons_normativa.pdf Programació del mòdul
xxxxx.pdf Graella amb les assignacions de tasques de cada alumne

m07uf00-02.pdf Material que cal portar a l'aula taller
m07uf00-03.pdf Avís, molt important

M3 UF6 Processos de soldadura

exercici 01 soldadura (elèctrode revestit).pdf
exercici 02 soldadura (elèctrode revestit).pdf
exercici 03 soldadura (elèctrode revestit).pdf

MÒDUL 05 SISTEMES AUTOMATITZATS

Dossier compressors.pdf
Dossier pneumàtica.pdf
Dossier automatització industrial.pdf
Exercicis 01 a 08b dossier automatització ind.pdf

MÒDUL 11 SINTESI

mec M11 modul 11 segons normativa.pdf Programació del mòdul

Plànol trencanous.pdf L'exererci a desenvolupar en el mòdul de síntesi

605.pdf Indicacions per realitzar el full de procés.pdf

Interpretació i representació gràfica

Diferència entre tall i secció
605.jpg Com dibuixar simuladament en 3d en Autocad®

Plantilles Autocad®

plantilla AutoCAD.zip Plantilla full procés format AutoCad 2013®

Referent a eines (tornejat, fresat, foradat) emprades en l'arrencament de ferritja

607.pdf Torn. Eines i plaquetes normalitzades, extret d'un catàleg tècnic de l'empresa Seco®
m07uf01-06.pdf torn. Com escollir l'eina, extret del llibre "Productividad en el mecanizado" de l'empresa Sandvik®

606.jpg Foradat. Mida broca punt (o centrar) en funció diàmetre peça. Extret d'un catàleg de l'empresa Hoffmann®

App per calcular mecanitzats (rpm, temps mecanitzat...) vàlida per a Android®, Apple® i pc Windows®, Dissenyada per l'empresa Walter® MOLT ÚTIL

Retorn a la pàgina d'inici