CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Retorn a la pàgina d'inici

TUTORIA 2n curs CFGS programació de la producció en fabricació mecànica

2nCSmec-horari-alumnes.pdf Horari i matèries 2n curs CS mecanització curs 2015-2016 actualitzat 16-09-2015
Tutoria._Moduls_+_unitats_formatives_SCMec.pdf Què es fa en cada mòdul i en cada unitat formativa. CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

CS programació producció en fabricació mecànica MÒDUL 01. INTERPRETACIÓ I REPRESENTACIÓ GRÀFICA
CS mecatrònica industrial MÒDUL 05. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE SISTEMES MECATRÒNICS

m01uf00-01a.pdf Programació del mòdul (cicle fab. mecànica)
m01uf00-01b.pdf Programació del mòdul (cicle mecatrònica industrial)

605.jpg Com dibuixar simuladament en 3d en autocad
Diferència entre tall i secció

Exercicis cad (actualitzat 12-2015)

MÒDUL 03. MECANITZACIÓ PER CONTROL NUMÈRIC

600.pdf Programació del mòdul

608.pdf apunts cultura cnc/cad/cam 1
601.pdf Quadre comparatiu màquines i processos
602.pdf adreces web MOLT IMPORTANTS sobre CNC
610.jpg Exercici CNC trigonometria

MÒDUL 04. FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR

m04uf00-01.pdf Programació del mòdul

www.interempresas.net Article que pretén justificar per què hi ha plaquetes no estàndards
www.iso.org Aquí podem aconseguir el document que explica com han de ser les plaquetes estandaritzades
wikipedia Article sobre ISO, l'organisme encarregat d'estandaritzar plaquetes -d'entre moltes altres estandaritzacions-

M05 PROGRAMACIÓ SISTEMES AUTOMÀTICS FABRICACIÓ MECÀNiCA (CS programació producció fab. mec.).
M02 SISTEMES HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS (CS mecatrònica industrial).
M01 SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS (CS automatització i robòtica ind).

Programació dels diferents mòduls:

05001a.pdf Programació del mòdul (cicle fab. mecànica)
05001b.pdf Programació del mòdul (cicle mecatrònica industrial)
05001c.pdf Programació del mòdul (cicle automatització i robòtica ind.)

Apunts transversals, vàlids per tots els mòduls esmentats:

Introducció a l'automatització industrial

102.pdf Introducció als automatismes elèctrics pneumàtics i hidràulics
105.pdf Prova automatismes curs 2007-2008. Les cinc primeres preguntes sense resposta
106.pdf Prova automatismes curs 2007-2008. Les cinc primeres preguntes amb resposta Abans de mirar-lo obre l'arxiu 105.pdf i intenta respondre'l.

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

05001.pdf Pneumàtica. Indroducció als circuits i als seus elements bàsics
107.pdf Apunts Pneumàtica, evolució i característiques físico-tecnològiques
108.pdf Assecador frigorífic
109.pdf Assecador adsorció
103.jpg Funcionament nevera 1
104.jpg Funcionament nevera 2
110.pdf Assecador membrana
111.pdf Apunts Pneumàtica. Creació tractament i distribució aire comprimit

Automatització hidràulica i electrohidràulica

hidraulica.odt Taula de continguts dels conceptes i sistemes conceptuals d'hidràulica exposats a classe s'actualitza sovint

MÒDUL 07. EXECUCIÓ DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ

m07uf00-01.pdf Programació del mòdul

07009.pdf Graella amb les assignacions de tasques de cada alumne

m07uf00-02.pdf Material que cal portar a l'aula taller
m07uf00-03.pdf Avís, molt important

605.pdf Indicacions full procés
AutoCAD plantilles.zip Plantilla full procés Autocad® 2013 (v2020-10-04)

Unitat formativa 1 Fabricació per arrencament de ferritja i procediments especials

m07uf01-01.pdf Full verificació i control peces tornejades i/o fresades tolerància JS i qualitat 12
m07uf01-02.pdf Full verificació i control peces tornejades i/o fresades tolerància H i qualitat 12

m07uf01-04.pdf Toleràncies dimensionals. Qualitats, posicions i ajustatges

07004torn.pdf 2a peça torn. Curs 2012-2013
07010fresa_creu_diable.pdf 2a peça fresadora. Curs 2012-2013
Simuladors mecanització Simulació de: paràmetres de tall fresadora; electroerosió; assaig de tracció

Referent a eines (tornejat, fresat, foradat) emprades en l'arrencament de ferritja.

App de l'empresa walter (vàlida per: windows-android-apple) per calcular mecanitzats (rpm, temps mecanitzat...). MOLT ÚTIL
002.jpg Grups de materials amb la seva lletra (P-M-K-N-S-H) i el seu color
006.gif Fresadora. Angles plaquetes fresar considerant el seu mànec
001.jpg Torn. Superfícies, angles i arestes de tall d'una eina de torn
607.pdf Torn. Eines i plaquetes normalitzades
m07uf01-06.pdf torn. Com escollir l'eina
606.jpg Foradat. Mida broca punt (o centar) en funció diàmetre peça

Consells, guies tècniques, operacions i procediments de fabricació per arrencament de ferritja

Enllaç a la Guies tècniques de Sandvik (molt útil). Baixa't totes les que et facin falta
07012.jpg Torn. Roscat. Proporció d'avanços en el carro transversal i en el xarriot
07005.pdf Torn. Precisió de micres en el cilindrat. Molt útil en ajustatges de precisió
m07uf0105.jpg Fresadora. Consells en planejar
m07uf01-03.pdf Informació tècnica sobre l'arrencament de ferritja. Inclou fórmules (extret del catàleg general Kyocera 2013)

Fórmules i àbacs

003.pdf Fórmules mecànica. Hi ha graella toleràncies dimensionals
609.pdf Fórmules trigonometria

Unitat formativa 2 Fabricació per tall i conformat

07008.pdf Full verificació i control d'esmolat broca i el seu procés de foradat
07011.pdf Plànol dau

Unitat formativa 3 Aplicació de processos de soldadura i muntatge

(Apartat en construcció)

MÒDUL 13. PROJECTE DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES MECÀNICS

13001.pdf Programació del mòdul

Projectes fets en cursos anteriors

Restauració rellotge campanar església Prioral de Reus. Curs 2012-2013 Bloc fet pels alumnes durant la restaurauració
Amics dels rellotges de Reus Entitat creada pels alumnes que durant el curs 2012-2013 van restaurar el rellotge de la Prioral
Restauració rellotge del Santuari de Misericòrdia de Reus. Curs 2013-2014 Facebook fet pels alumnes sobre la restauració d'aquest rellotge
Restauració rellotge del Santuari de Misericòrdia de Reus. Curs 2014-2015. Web feta per alguns dels alumnes que restauren el rellotge
Time lapse del muntatge del rellotge del Santuari de Misericòrdia de Reus. Curs 2014-2015.
Dibuix en 3d, fet pels alumnes, del rellotge església de Misericòrdia de Reus. Curs 2014-2015.a>

MÒDUL 14. FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FPCT)

14ufxx01.pdf Programació del mòdul

Link a la pàgina web Generalitat on hi ha TOTA la informació de les pràctiques a l'empresa

804.pdf pla d'activitats CS LOE FPCT programació producció en fabricació mecànica

14ufxx06.pdf document que ha d'omplir l'alumne de cicles que realitzarà la FPCT
14ufxx04.pdf document que ha d'omplir l'alumne de cicles que demana excempció
800.pdf document que ha d'omplir l'empresa a l'alumne de cicles que demana excempció

14ufxx03.pdf Qüestionari previ a a les pràctiques d'empresa
803.pdf document renúncia a les pràctiques d'empresa proposades per l'institut

14ufxx05.pdf Qüestionari dades d'empresa, necessàries per donar-la d'alta a la base de dades d'empreses col·laboradores

Manuals funionament programa Qbid

Tutorial 1 - (Vídeo 4') Introducció al qBID
Tutorial 2 - (Vídeo 4') Gestió dades d'empresa
Tutorial 3 - (Vídeo 6') Conveni i plans d'activitats
Tutorial 4 - (Vídeo 5') Seguiment i avaluació del conveni
Tutorial 5 - (Vídeo 3') Quadern de l'alumne Explicacions del que han de fer els alumnes en el programa

Retorn a la pàgina d'inici