Punts obtinguts a la Marató segons la Taula Compensada de la IAAF

Punts Temps
Sexe:
Dona Home

Edat:


Temps:
h   m   s

   Punts:
Sexe:
Dona Home

Edat:    Punts:

  

Temps:
h   m   s

Sexe
D     H
Edat
hores
minuts
segons
punts

Total equip
(4 millors):