TUTORIA   - ORIENTACIÓ

 

Tema   Recursos i activitats
Drets humans http://www.pangea.org/directori/indexes.html    -     Enllaços i índex temàtic 

http://www.refugeecamp.org/    -  Viatge virtual a un camp de refugiats -

 

Pau http://www.pangea.org/directori/indexes.html       - Enllaços diversos

http://www.pangea.org/movpau/           -   Informació  sobre mines antipersona

http://www.pangea.org/unescopau/       -  Baròmetre mundial de la pau

http://www.edualter.org/material/pau/paz.htm -  Recull de pel·lícules amb el guió i fitxa de treball.

 

Orientació http://www.edu365.com/orientacio/index.htm -Què vull estudiar? Itineraris. On ho puc  fer?    Podràs accedir a tota la informació dels diversos estudis i dels centres on ho imparteixen.

http://www.gencat.cat/canaleducacio/estudiaracatalunya/site/1.html .   ESTUDIAR A CATALUNYA .  Guia desl estudis postobligatoris.

.http://www.xtec.cat/fp/         -  Informació molt completa dels cicles formatius.

http://xtec.net/estudis - Pots accedir per informar-te de l'oferta formativa a Catalunya,dels currículums, dels centres on s'imperteixen els estuis.

http://www.biada.org - En la web del nostre institut hi trobaràs una excel·lent informació dels batxillerats i dels cicles formatius.

http://www10.gencat.net/dursi/sortides.htm  -  "Què vols estudiar i per què"  Informació per a l'accés a la universitat.

l' accés a la universitat des de les diverses  modalitats de batxillerat. Currículum de les carreres universitàries.

http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?NoticiaID=1420&SeccioID=1812 -  Guia  noves professions

http://www.uoc.edu/humfil/profcultura/index.html - Professions del món de la cultura

http://www.geocities.com/ioiapep/cvor-wwworienta.htm - Recursos diversos d'orientació acadèmica i professional.

http://www.mataro.org/temes/joves/document.php?id=5172 - Punt d'informació SIDRAL

http://www.xtec.es/~enavarro/WebQuest/index.htm   -webquest sobre orientació post ESO

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1 -Programa d'inserció laboral.

 

  http://www.xtec.es/crp-santfeliu/MSegura/Materials.htm - materials del programa Competències en habilitats socials -

http://www.xtec.es/~cnoto/competencia/secundaria/secundaria.htm  - recursos diversos -

 

Resolució conflictes webquest sobre conflictes socials juvenils: delinqüència, drogues . . . 

http://es.geocities.com/cargraa87/introuno.htm  -

http://www.xtec.es/audiovisuals/av_aula/pdfs/tv2.2.pdf - els conflictes en els mitjans audivisuals

 

Mediació Web elaborada pels alumnes de l'IES La Serreta" que exposen la seva experiència

http://www.xtec.es/~scueto/index.htm

http://www.xtec.es/centres/b7002302/cicles/03media5/03media5.htm -

 

La democràcia http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1150 -Dossier "La democràcia més enllà de les urnes"

http://www.demosweb.org/      - Repensant la democràcia

 

El lleure http://www.xtec.es/orienta/lleure.pdf  -  Dossier "El lleure"

Webquest per aprendre a preparar un viatge per un país europeu

http://www.xtec.es/~agimeno5/webquest/europa/avaluacio.htm

 

El bullying http://www.xtec.es/~cbarba1/bullingwq1/index.htm  -  Webquest "Bulliny: parlem d'allò que ens importa"

http://www.xtec.es/%7Ecescude/9WQ01%20Inici.htm# - Webquest "Maltrato entre alumnos, bullying"

http://www.xtec.es/%7Ejcollell/Guia%20Alumnes%20Secundaria.pdf    - Materials per a treballar a l'aula.

 

La desigualtat http://cv.uoc.edu/~mbaeta/index.html   - Webquest "SOS Àfrica"

http://www.pangea.org/dona/frameset_recursos.shtml    - Enllaços diversos  per a la igualtat  de gènere. 

  

La interculturalitat websquest sobre interculturalitat i cohesió social

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/web_%20inter/introd.htm

http://www.xtec.es/~fdenia/catala/forum/barcelona2004.htm#menu

http://www.xtec.net/~scucurel/alteris-1/mapa.html           - projecte "alteris-1"

 

Valors http://recursos.cnice.mec.es/etica/actividades_alumnos.htm   - Activitats interactives

 

   

Recuros  per al professorat

http://www.edualter.org/material.ca.htm

http://www.xtec.es/recursos/valors/valor22.htm             - valors -

http://www.xtec.es/~cbarba1/RECURSOS/recursoseducpau.htm  -  educació per la pau   

http://www.xtec.es/orienta/onvull.pdf    - On vull arribar?  Proposta d' orientació -

http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/1182/mono_genero_sec_cat.pdf -dossier sobre la "Discriminació de gènere"

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Recursos/geografiahistoria/prejuicios.doc - joc sobre la immigració

http://www.xtec.es/~cvillalb/evolucio/tregrup.doc  - el treball en grup -

http://www.orientared.com/   - Una gran diversitat d'activitats per a realitzar en la tutoria.

 

MEDIACIÓ:

Recursos per al professorat

http://www.xtec.es/formacio/programes/mediacio/programaeso/index.htm    -Programa de Mediaició a Secundària -

http://www.xtec.es/~jcollell/index.htm  pàgina  de Jordi Collell i Carme Escudé -

http://www.xtec.es/crp-santcugat/mediaciomaterial.htm

http://www.xtec.es/centres/a8021430/luisat/Index.swf

http://www.xtec.es/crp-santcugat/mediaciowebs.htm  -  recursos per a saber-ne molt més  -

http://www.xtec.es/~cciscart/annexos/videopmavmediacio.htm  - Experiències de centres -

http://www.xtec.es/~jcollell/Ambits_12_2004.pdf    - les emocions en el maltractament dels alumnes -

  Orientació

Recursos per al professorat

 

 http://www.ub.es/secundaria/welcome.html

El bullying

Recursos per al professorat

http://www.xtec.es/%7Ejcollell/9Materials.htm  Recursos sobre el bullying

 

Cinema i educació

Recursos per al professorat

 http://www.irudibiziak.com/castellano/pages/peliculas.html   -  Relació de diverses pel·lícules per treballar els valors .

http://www.edualter.org/material/pau/pau.htm - llistat, fitxa tècnica i sinopsis de pel·lícules.

http://www.cinescola.info/ - fitxa tècnica i sinopsis de diverses pel·lícucles.

http://www.auladecine.com/recursos.html - dossiers didàctics d'excel·lent qualitat per treballar diverses pel·lícules.

http://www.xtec.es/serveis/crp/e3900034/cinema/cinema2.htm - dossiers didàctics .

http://www.cinehistoria.com/enlaces.htm - Enllaços diversos sobre educació i cinema.