UNITAT DIDÀCTICA
PER A EDUCACIÓ INFANTIL

COM VIU LA SILVANA?

Material elaborat
en el grup d'ensenyants
per un món solidari
l'any 1996.

Recuperat en aquesta web per Anna Pérez