MEDI
MATEMÀTIQUES

ATENCIÓ
EDUCATIVA

LLENGUA CATALANA
LECTURES
LENGUA CASTELLANA
PLÀSTICA
PROJECTE
La funció de nutrició
UNITATS DE LONGITUD
AUTOESTIMA
GRAMATICUS:
Informació
 
TIPO DE PALABRAS (I)
PROJECTE
L'aparell
respiratori
UNITATS DE MASSA
 
GRAMATICUS:
El substantiu
 
TIPO DE PALABRAS (II)
 
PROJECTE
L'aparell
excretor
PROPIETATS DE LA SUMA I LA MULTIPLICACIÓ
 
GRAMATICUS:
L'adjectiu
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 1
Lectura de etiquetas
 
PROYECTO
El aparato
digestivo
UNITATS DE LONGITUD I DE MASSA
 
COMPRENSIÓ LECTORA 1
La Marató
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 2
Programaciones horarias
 
El factor Rh
PROBLEMES 1
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 2
Trobada musical
 
TIPO DE PALABRAS
El nombre
 
Dossier de Nadal
OPERACIONS COMBINADES
 
GRAMATICUS:
Els determinants
 
TIPO DE PALABRAS
El adjetivo
 
L'EDAT ANTIGA
Dossier de Nadal
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 3
L'agenda
 
EXPRESIÓN ESCRITA
El texto expositivo
 
L'EDAT ANTIGA: L'ANTIC EGIPTE
PROBLEMES 2
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 4
El pont aeri
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 3
Vocabulario y ortografía
 

ESQUEMA
EDAT ANTIGA

PROBLEMES 3
 
GRAMATICUS:
El verb
 
TIPO DE PALABRAS
Los determinantes: el artículo
 
L'EDAT MITJANA
UNITATS DE CAPACITAT
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 5
Konrad
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 4
El anuncio
 

Característiques generals de l'arquitectura islàmica

BASE
PROBLEMA

 
COMPRENSIÓ ESCRITA 6
Bitllet de metro
 
EXPRESIÓN ESCRITA
El cómic
 
L'EDAT MITJANA
Lectura i mapa conceptual
PASSES
DIVISIÓ
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 7
La programació de televisió
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 1
 
Resum
Romànic
Gòtic
1
RÚBRICA
AVALUACIÓ
PROBLEMES
 
LA FESTA DE TOTS SANTS
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 2
 
Resum
Romànic
Gòtic
2
ANGLES
 
GRAMATICUS:
Els enllaços: Les preposicions i les conjuncions
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 3
 
El monestir de
Sant Cugat
LÍNIES I ANGLES
 
GRAMATICUS:
Els pronoms forts i febles
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 4
 
La representació de la Terra
LES FRACCIONS
1
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 8
La millor descripció
 
Dossier de Nadal
 
El relleu, el clima i el paisatge d'Epanya
LES FRACCIONS
2
 
GRAMATICUS:
Els adverbis
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 5
 
Geografia humana, econòmica i política d'Espanya

MULTIPICACIÓ I DIVISIÓ DE FRACCIONS

 
COMPRENSIÓ ESCRITA 9
El tabac és perillós
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 6
 

Espanya: activitats

REPÀS DE FRACCIONS
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 10
Les temperatures
 
MANOLITO
GAFOTAS
Ficha 7
 
Projecte Comunitats Autònomes
(guia 1)
NOMBRES
DECIMALS
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 11
Diàlegs barrejats
 
EXPRESIÓN ESCRITA
La narración con diálogo: el cuento
 
Projecte Comunitats Autònomes
(guia 2)
LES FIGURES PLANES
I
LA SUPERFÍCIE
 
DESCRIPCIÓ PERSONAL
Fitxa 1
 
Dosier-resumen
2º trimestre
 
Projecte Comunitats Autònomes
(preguntes circuit elèctric)
DIVISIÓ DE NOMBRES DECIMALS
 

EL ROCK
I COMPANYIA
Fitxa 1

 
MANOLITO GAFOTAS
Ficha 8
 
 
OPERACIONS AMB NOMBRES DECIMALS
 
Dossier de Nadal
 
MANOLITO GAFOTAS
Ficha 9
 
 
RESUMS DEL CURS
 
DESCRIPCIÓ PERSONAL
Fitxa 2
 

EXPRESIÓN ESCRITA
El cuento

 
     
DESCRIPCIÓ PERSONAL
Fitxa 3
 
MANOLITO GAFOTAS
Ficha 10
 
     
DESCRIPCIÓ PERSONAL
Fitxa 4
 
MANOLITO GAFOTAS
Ficha 11
 
     
EL ROCK
I COMPANYIA
2
 
MANOLITO GAFOTAS
Ficha 12
 
     
EL ROCK
I COMPANYIA
3
 
RESUMENES DEL CURSO
 
     
EL ROCK
I COMPANYIA
4
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
5
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
6
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
7
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
8
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
9
     
     
TALLER DE LECTURA
Consum d'energia
     
     
EXPRESSIÓ ESCRITA
La poesia
     
     
POESIA
Podries
La cuca de llum

     
     
POESIA
La cadernera
EL mico
El conill
     
     
POEMES DIALOGATS
1
     
     
POEMES DIALOGATS
2
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
10
     
     
POESIA
Corrandes de lluna
Cançó del campanar de Taüll
     
     
POESIA
La balada de Luard, el mariner
     
     
POESIA
El gat
     
     
POESIA
El marcià
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
11
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
12
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
13
     
     
EL ROCK
I COMPANYIA
14
     
     
LECTURA
"HI HA UN NEN AL LAVABO DE LES NENES"
     
     
RESUMS DEL CURS
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
PROJECTES