EL VERB

 

Tardor

Sol de tardor que comences

a esgrogueir tants jardins,

que endolceixes fulla a fulla

tots els recers i els camins,

que omples de melangia

els passadissos del cor

i que duus a cada cosa

tendrament la seva mort,

 

T

fes-me entrar a la teva dansa,

sol de tardor complaent,

ves mirant sense recança

els poders que té la ment,

apilona'ls amb les fulles

qe cansades del teu vol,

amb un esclat incendies

i es perden en fumerol

Narcís Comadira

 
 

1. Escriu a quin verb pertanyen les formes destacades del poema i separa l'arrel de la terminació en cada una.

començ- és l'arrel del verb començar: comenc-es.

2. Escriu a quina conjugació pertanyen els verbs següents:

 • produïu
 • avisen
 • escriuré
 • tossir
 • cabien
 • hauran cantat

3. Copia el quadre i completa'l amb totes les formes verbals de present separant l'arrel de la terminació.

parlar
perdre
dormir
jo
parl-o
.
.
tu
.
.
dorm-s
ell, ella
.
.
.
nosaltres
.
perd-em
.
vosaltres
.
.
.
ells, elles
.
.
.
 • Fes el mateix amb els verbs saltar, cabre i bullir. Compara les terminacions que s'afegeixen a aquests verbs amb les del quadre i contesta. Quins verbs comparteixen terminacions? Per què?

Els verbs són les paraules que expressen accions o estats de les persones, els animals i les coses.

Cada verb té diferents formes verbals. Una forma consta de dues parts:

 • L'arrel ens diu quin és el significat del verb. Exemple: menj- és l'arrel del verb menj-ar.
 • La terminació ens diu la persona, el nombre, el temps... a què pertany el verb. Exemple: menj-a, menj-aven, menj-areu...
 

La conjugació és el conjunt de totes les formes verbals d'un verb. Els verbs segueixen tres models de conjugació:

 • La primera conjugació és la dels verbs acabats en -ar, com menjar.
 • La segona conjugació és la dels verbs acabats en -er o -re, com córrer i viure.
 • La tercera conjugació és la dels verbs acabats en -ir, com dormir.

Els verbs que pertanyen a una mateixa conjugació tenen les mateixes terminacions en les formes verbals.