LES FORMES PERSONALS I NO PERSONALS DEL VERB
 

Els bigotis

Em miro en un mirall de mà

on hi ha pintats uns bigotis,

i procuro que les ratlles

em vinguin damunt

el llavi de dalt

Joan Brossa

1. Escriu al teu quadern qui fa les accions destacades en el poema.

jo
tu
ell
nosaltres
vosaltres
ells

Torna a escriure el poema canviant-ne la persona i el nombre.

Les formes verbals tenen persona i nombre, és a dir, expressen qui fa l'acció.

  • Les formes verbals estan en primera persona quan l'acció la fan la persona o les persones que parlen. Exemples: jo miro, nosaltres mirem.
  • Les formes verbals estan en segona persona quan l'acció la fan la persona o les persones que escolten. Exemples: tu mires, vosaltres mireu.
  • Les formes verbals estan en tercera persona quan l'acció la fan la persona o les persones de qui es parla. Exemples: ell o ella mira, ells o elles miren.

2. Agrupa les formes del mateix verb que trobis en aquest embolic. Escriu al teu quadern a quina persona i quin nombre correspon cadascuna.

sentim
 
fas
 
fèiem
 
sentiré
 
sents
 
passo
                     
farem
passem  
passava
 
sortirà
 
passeu
 
         
mous
 
surto
 
sortia
 
mourà
 
passes
 
surten
 
mouen
         
movies
 
senten
 
faig
 
feu
 
       

Hi ha algunes formes verbals que no expressen ni persona ni nombre. Són les formes no personals. Les formes no personals dels verbs són:

  • L'infinitiu, que és la forma que fem servir per anomenar el verb. Exemples: cantar, escriure, venir.
  • El gerundi. Exemples: ballant, escrivint, corrent.
  • El participi. Exemples: construït, estat, conegut.

movies: segona persona singular

mouen: tercera persona plural

mourà: tercera persona singular

mous: segona persona singular

Escriu totes les formes no personals de cada un dels verbs anteriors.

moure, movent, mogut.