LES FRASES FETES I LES LOCUCIONS

 • Què li passa?
 • Val més que no li diguis res. Avui està de mala lluna.

1. Copia l'adjectiu que vol dir el mateix que la frase feta destacada.

rabiüt
enfadat
malhumorat
irat

 

Les frases fetes i les locucions són grups de paraules que, amb el pas del temps, prenen un sentit figurat com a conjunt molt diferent del que tenen aïlladament les paraules que les formen. Exemples: estar a la lluna, estar de mala lluna...

2. Copia al teu quadern les frases fetes que hi ha en aquestes frases:

 • D'acord, t'ajudaré a fer el treball de ciències amb la condició que posem fil a l'agulla ara mateix.
 • Es pensa que amb aquell viatge ens farà dentetes a tots.
 • Tot ho soluciona a cops i a empentes. Tu no t'hi acostis si no vols que et faci la cara nova.
 • Sempre té un budell buit. Acaba de berenar i ja torna a tenir gana.
 • Només podrem guanyar el partit si tots hi posem el coll i ens esforcem de debò.

3. Desxifra aquestes frases fetes i tria la més adequada per completar les frases inacabades:

 • anar amb el a la mà
 • estar tocat del
 • portar
 • treure pels queixals
 • tenir pa a l'
 • explicar-ho
 • La Laia no es malfia de ningú, ella sempre ______________.
 • Les declaracions de l'alcalde ___________ ; poden haver ofès molta gent.
 • En Quim està molt enfadat perquè li han robat la moto; està que _______ .
 • No es deixa mai cap detall; tot ______________ .
 • Si no s'adona que l'enganyen és que ______________ .
 • No en facis cas, de les idees d'en Quim, de vegades sembla que ________ .