L'ACCENT DIACRÍTIC

El vent

Veure el vent despullant plàtans

sense motiu ja és un calfred,

i si ens atrapa al vespre un xàfec

sota els balcons plora el barret

Joan Salvat-Papasseit

   

1. Copia les paraules del poema que tenen una sola síl·laba.

Hi ha paraules que s'escriuen igual, però tenen un significat diferent. Sovint aquestes paraules només es distingeixen per l'accent diacrític, que no segueix les normes d'accentuació. Exemple: dona (noia) - dóna (verb donar)

 
 

Alguna de les paraules que has escrit porta accent? Sapas per què?

 

2. Fixa't en el quadre i completa al teu quadern cada frase amb la paraula adequada:

sense accent
amb accent

bé: xai

dona: senyora

es: pronom reflexiu

net, neta: contrari de brut

os: part del cos

pel: contracció de per + el

si: condicional

son: ganes de dormir

te: infusió

vens, venen: formes del verb vendre

bé: correcte

dóna: forma del verb donar

és: forma del verb ser

nét, néta: fill-a de fill-a

ós: animal

pèl: cabell

sí: afirmació

són: forma del verb ser

té: forma del verb tenir

véns, vénen: formes del verb venir

 
te/té  
 • A Anglaterra és costum prendre el
  amb pastes.
 
ossos/óssos
 
 • La llet és un aliment que ajuda a enfortir els
  .
si/sí
 
pel/pèl
 
t'enxampen fent això, et caurà el   .
 
son/són
 
 • Després de dinar sempre tinc
  .
 
net/nét
 
 • Aquest got no ha quedat prou
  .
 
es/és
 
 • No
  gaire bonic, aquest quadre.
 
dones/dónes
 
 • Em
  la mà?

3. Copia les frases i posa l'accent diacrític, si cal, en les paraules destacades:

 • El metge m'ha dit que ja estic be del refredat.
 • Ja son les tres de la tarda,
 • Que venen aquesta setmana els que venen cromos?
 • No te pels a la llengua.
 • Es veu que es estranger.
 • Si vens a les fires de Maig, t'ho passaràs be.