ELS DIFTONGS

Els formiguers

Als formiguers hi ha un formigueig constant. És com tot de línies de puntets que s'enfonsen sota terra.

En un formiguer es formigueja molt. És un bullit de formigues que van i vénen, entren i surten, furguen i traginen, remenen i belluguen, sense parar mai.

Les formigues treballen tant i es distreuen tan poc que mai no tenen res per dir, i per això quan passa alguna cosa per petita que sigui, la notícia corre com el ble encès d'un coet fins que en un instant explota a les orelles de la reina del cau.

Emili Teixidor (fragment)

 

1. Classifica les paraules destacades del text segons que tinguin o no diftong.

paraules amb diftong
paraules sense diftong

 

 

 

 

 

2. Escriu al teu quadern el nom separat en síl·labes del que representa cada dibuix. Encercla els diftongs que hi trobis.

 

Un diftong és un grup de dues vocals que pronunciem en una mateixa síl·laba.

Formen diftong:

  • La i i la u darrere d'una vocal: ai (ai-re), ei (fei-na), oi (noi), ui (a-vui); i au (pau), eu (teu-la), ou (nou), iu (ciu-tat)
  • Les vocals dels grups qua (qua-tre), qüe (qües-ti-ó), qüi (ter-ra-qüi), quo (quo-ta); i gua (guant), güe (ai-güe-ra), güi (pin-güí), guo (pa-rai-guot).
  • Els grups ia, ie, io, iu, ua, ue, uo a començament de paraula (io-gurt, hie-na) i després de vocal (La-ia, cre-uar)

3. Escriu al teu quadern les frases següents separades en síl·labes.

  • La Laura s'ha menjat un iogurt de llimona pe postres.
  • No es mouen mai de davant del televisor i això no ho puc aguantar.
  • La noia que despatxa a la joieria es casa pel juliol.
  • El meu germanet fa quatre anys avui.
  • La meva àvia i el tiet Nicolau van amb autobús a tot arreu.