La formació de noms

 

Ja són a la venda els abonaments de la temporada d'espectacles

Hi haurà, com sempre, una mica de tot: teatre, música i cinema.

I a uns preus que no us buidaran les butxaques!

A més, aquest any podeu fer le pagament en dos terminis.

1. Escriu al teu quadern els verbs a partir dels quals s'han format aquests noms:

  • abonament
_______________
  • El sufix -ment serveix per formar noms a partir de verbs. Exemple: ensenyar ensenyament.
  • Els sufixos -esa o -or serveixen per formar noms a partir d'adjectius. Exemple: feble feblesa, lluent lluentor
  • pagament
_______________
  • aplaudiment
_______________
  • coneixement

_______________

2. Completa al teu quadern cada oració amb un nom format a partir de l'adjectiu destacat:

  • Diuen que una de les causes principals de la (pobre) _____________ al món és la mala distribució dels recursos.
  • Abans eren molt amics, però es van barallar per una ximpleria i cada vegada hi ha més (tibant) ______________ entre ells.
  • Entre les tribus índies hi ha el costum de demanar sempre consell a les persones més grans, perquè estan convençuts que quan s'arriba a la (vell) ______________ és quan es té més (savi) ______________ .

3. Escriu al teu quadern el verb que correspon a cada acció representada pels dibuixos.

 

 

  • Forma noms afegint el sufix -ment als verbs que has escrit