La formació de verbs

El cel està enrajolat.

Qui el desenrajolarà?

El desenrajolador

que le desenrajoli

bon desenrajolador serà.

1.Observa aquests verbs derivats i fes altres sèries semblants:

 • rajola
enrajolar desenrajolar
 • baix
abaixar ...........................
 • paper
...................... ...........................

El sufix -ar serveix per formar verbs a partir de noms i d'adjectius. Exemples:

raspall + ar: raspallar

cargol + ar: cargolar

alegre + ar: alegrar

buit + ar: buidar

També hi podem afegir prefixos per formar verbs derivats. Exemples:

descargolar enverinar embenar
   

2. Busca set verbs derivats a la sopa de lletres i completa cada definició amb el verb que calgui:

 • ..................... vol dir treure les culpes a algú.
 • ..................... vol dir treure les teranyines.
 • ..................... vol dir donar un consell.
 • ..................... vol dir posar en un racó.
 • ..................... vol dir caure un llamp.
 • ..................... vol dir cobrir amb una catifa.
 • ..................... vol dir cobrir amb sucre.

 

 

M
A
S
R
I
T
O
P
H
D
Z
E
R
S
I
U
A
C
O
N
S
E
L
L
A
R
L
G
I
G
K
T
O
I
D
U
T
R
A
E
S
T
E
R
A
N
Y
I
N
A
R
L
M
N
J
P
I
E
V
C
S
F
O
A
I
Q
T
C
M
Z
U
A
G
C
N
I
O
T
S
P
B
A
A
E
N
S
U
C
R
A
R
A
H
C
L
T
Q
J
A
L
U
B
U
I
T
U
O
L
N
I
H
T
P
R
E
K
B
R
T
R
M
D
Q
F
A
A
Q
V
T
E
A
R
R
A
C
O
N
A
R
B
A
I
L
B
H
T
S
C
T
J
F
R
E
G
K
L

3. Escriu al teu quadern un verb derivat de cada una d'aquestes paraules:

 • ric
 • genoll
 • costum
 • terra
 • prova
 • prim
 • llarg
 • fresc