La família de paraules

Dels codonyers del meu codonyar

van collir codonys per fer el codonyat.

1. Copia les paraules de l'embarbussament que pertanyen a la mateixa família. Escriu una frase amb cada una.

 

 

 

 

 

Una família de paraules és el conjunt de les paraules que es formen a partir d'una mateixa paraula. Exemple: codony, codonyar, codonyat... pertanyen a la mateixa família de paraules.

2. Escriu al teu quadern la paraula que correspon a cada definició

1. Anar a peu a un lloc.
             
2. Passeig llarg a peu.
               
3. Dir a algú cap a on ha d'anar, posar en camí.
                 
4. Persona que va de camí.
               
5. Estri per aprendre a caminar un infant.
                 
6. Camí petit
             

 

  • A quina família pertanyen totes les paraules que has escrit?

 

3. Escriu al teu quadern totes les paraules que se t'acudeixin de la família d'aquestes:

moble
flor
pèl
sol