Imatge apareguda al diari "Segre" el 4 d'agost de 2006