LA NUTRICIÓ: EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES

LA CIRCULACIÓ I EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES: LA SANG

L'aparell circulatori, per mitjà de la sang, és l'encarregat de transportar fins a les cèl·lules les substàncies nutritives i l'oxigen i, també, de recollir-ne el diòxid de carboni i els materials de rebuig resultants de l'activitat cel·lular.

LA SANG I ELS SEUS COMPONENTS

EL PLASMA

Obtenció de plasma

Com és?

 • Líquid groguenc constituït bàsicament per aigua
 • Aigua (90%), proteïnes (7 a 8 g per litre)
 • Glúcids, lípids, electròlits i nitrogen

La seva funció és:

 • Transportar substàncies nutritives i substàncies residuals

ELS GLÒBULS VERMELS

(ELS ERITRÒCITS)

Glòbuls vermells travessant un capil·lar

Com són?

 • Forma de disc bicòncau
 • 7,5 mm de diàmetre (500 glòbuls = 1 mm)
 • Anucleada i no es reprodueix
 • Groc pàl·lid (molts glòbuls junts: vermells)

On es formen i on es destrueixen?

 • Es formen a la medul·la òssia vermella
 • Es destrueixen a la melsa

Mitjana de vida:

 • 120 dies

La seva funció és:

 • Transportar l'oxigen i el diòxid de carboni

Quants n'hi ha?

 • @ 5,4 milions / mm3 en l'home
 • @ 4,8 milions / mm3 en la dona
 • - de 4,2 milions / mm3: Anèmia

ELS GLÒBULS BLANCS

(ELS LEUCÒCITS)

Leucòcits amb eritròcits

Com són?

 • Irregulars
 • Diàmetre: 0,005 mm a 0,015 mm
 • Nucleades
 • Tenen membrana, protoplasma i nucli
 • Sense color, brillants i gairebé transparents

On es formen?

 • Procedeixen de la medul·la òssia del teixit limfàtic

La seva funció és:

 • Defensar l'organisme: fabriquen substàncies per destruir... i atrapen microbis i els digereixen

Quants n'hi ha?

 • De 7.000 a 12.000 per mm3 (nens)
 • De 4.000 a 10.000 per mm3 (adults)
 • 100.000 per mm3: Leucèmia

LES PLAQUETES

(ELS TROMBÒCITS)

Glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes (color violeta)

Com són?

 • Arrodonides o ovals
 • Diàmetre: 2 a 3 mil·lèsimes de mm
 • Anucleades

On es formen i on es destrueixen?

 • Es formen a la medul·la òssia (400.000 milions per dia)
 • Destruïdes a la medul·la òssia, a la melsa i al pulmó

Mitjana de vida:

 • 5 a 11 dies

La seva funció és:

 • Tapar ferides i evitar hemorràgies (entapissar)
 • Millorar la circulació (enginyeres)

Quants n'hi ha?

 • @ 250.000 per mm3

EL COR

 • El cor és un òrgan musculós
 • Múscul buit
 • Parets gruixudes
 • Cònic
 • Decantat cap a l'esquerra
 • Pes aproximat: 300 g
 • Mida aproximada: 10-15 cm

CAVITATS DEL COR

AURÍCULA ESQUERRA

AURÍCULA DRETA

Parets primes

Per on la sang entra al cor

VENTRICLE ESQUERRE

VENTRICLE DRET

Parets més gruixudes

Per on la sang surt del cor

MOVIMENTS DEL COR

LA DIÀSTOLE
És un moviment de relaxació i de dilatació del cor que permet el pas de la sang de les aurícules als ventricles.
LA SÍSTOLE
És un moviment de contracció del cor que fa que la sang surti impulsada dels ventricles cap a la resta del cos.

El cor està relaxat i buit de sang
Entra sang a les aurícules

Les aurícules es contreuen i impulsen la sang als ventricles
Els ventricles es contreuen i expulsen la sang del cor

ELS VASOS SANGUINIS

LES ARTÈRIES
Transporten la sang del cor a la resta del cos.
Tenen les parets gruixudes.
LES VENES
Transporten la sang de les diferents parts del cos cap al cor.
Tenen les parets primes.
ELS CAPIL·LARS
Es produeix l'intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl·lules.
Són vasos molt fins que comuniquen les artèries amb les venes.

EL COR I LA CIRCULACIÓ DE LA SANG

El cor és un múscul de la mida del puny situat entre els pulmons. Gràcies al seu moviment de contracció i dilatació, fa circular la sang pels vasos sanguinis.

El cor té quatre cavitats: les dues superiors s'anomenen aurícules i les dues inferiors ventricles. La sang entra per les aurícules, passa als ventricles, i aquests l'expulsen amb força cap a l'exterior.

En el cos hi ha dos circuits sanguinis diferents, el pulmonar i el general.

1. Circuit pulmonar:

 • En el circuit pulmonar, la sang va del cor als pulmons, i dels pulmons al cor.
 • Als pulmons, la sang expulsa el diòxid de carboni i absorbeix l'oxigen de l'aire.

2. Circuit general:

 • En el circuit general, la sang va del cor cap a les diferents parts del cos (cap, extremitats, intestins, ronyons...) i torna de nou al cor.
 • En el circuit general, la sang proporciona substàncies nutritives i oxigen a les cèl·lules. Les cèl·lules transformen aquestes substàncies en energia, i generen substàncies residuals i diòxid de carboni que aboquen a la sang, la qual s'encarregarà d'expulsar-les del cos.