REIXES DEL DIABLE Clathrus ruber
Clathrus ruber, ordre de les fal·lals / GITA DE BRUIXA, CRANC, CRESTA DE GALLINA (C), RANDES, TREMELITGES DE TERRA (B), CRESTA DE GALL, REIXAT (V).
Bolet que inicialment té l'aspecte d'un ou blanc, de 5 a 6 cm de diàmetre, irregular i de contingut gelatinós. Després s'esberla i el contingut s'estén formant una reixa globulosa de 7 a 20 cm, fràgil i efímera, vermella, revestida interiorment per un suc verdós, que conté les espores i fa pudor de carn descomposta. És una espècie pròpia de l'Europa meridional. Viu a la terra, sobretot prop d'arrels en putrefacció. Se'l pot trobar de juny a novembre. No és comestible.