Nom: Data:
   

EXTRACCIÓ DE CLOROFIL·LA

El següent procediment és molt utilitzat pels químics per a saber de quines substàncies són compostos determinats productes. Rep el nom de cromatografia, a causa de les bandes de colors que s’obtenen durant l’experiència; com que cada color és característic d’un determinada substància, la tècnica permet de determinar la classe i quantitat de substàncies presents.

En aquest cas intentarem de veure els pigments de què són formades les fulles.

Material necessari:

 • Un morter
 • Paper de filtre
 • Tubs d’assaig
 • Placa de Petri
 • Alcohol
 • Gasolina
 • Fulles verdes

Realització:

 1. Amb el morter, tritura les fulles verdes, que poden ser per exemple, d’espinacs, de bledes…
 2. Afegeix-hi una mica d’alcohol i continua triturant la mescla. (La quantitat d’alcohol ha de ser petita).
 3. Filtra el líquid obtingut i recull-lo en un tub d’assaig. Aquesta solució conté clorofil·la.
 4. Aboca una part de la solució en una placa de Petri i, per un extrem, diposita un tira de paper de filtre dins de la solució.
 5. Observa que els pigments de la clorofil·la bruta atenyen diferent altura al llarg del paper. D’aquesta tècnica en diem cromatografia.
 6. Afegeix una mica de gasolina a la resta de solució del tub d’assaig i agita-la uns segons.
 7. Observa que la clorofil·la passa a la gasolina que sura sobre l’alcohol i que aquest queda a la part inferior del tub amb els altres pigments de la solució.
 8. Descriu detalladament aquests experiments al quadern.

 

 

Nom: Data:
   

EXTRACCIÓ DE CLOROFIL·LA

El següent procediment és molt utilitzat pels químics per a saber de quines substàncies són compostos determinats productes. Rep el nom de cromatografia, a causa de les bandes de colors que s’obtenen durant l’experiència; com que cada color és característic d’un determinada substància, la tècnica permet de determinar la classe i quantitat de substàncies presents.

En aquest cas intentarem de veure els pigments de què són formades les fulles.

Material necessari:

 • Un morter
 • Paper de filtre
 • Tubs d’assaig
 • Alcohol
 • Acetona o benzè
 • Fulles verdes

Realització:

 1. Amb el morter, tritura les fulles verdes, que poden ser per exemple, d’espinacs, de bledes…
 2. Afegeix-hi una mica d’alcohol i continua triturant la mescla. (La quantitat d’alcohol ha de ser petita).
 3. Filtra el líquid obtingut i recull-lo en un tub d’assaig. Aquesta solució conté clorofil·la.

 1. Agafa una tira estreta de paper de filtre, d’aproximadament 0,5 cm d’amplada. Diposita, l’extrem inferior de la tira, un goteta del suc obtingut. Deixa-la que s’assequi i afegeix-hi una altra petita gota. Es tracta d’obtenir una taca petita i molt concentrada.
 2. Introdueix després la tira de paper en un tub d’assaig, sobre el qual es vessen 2 cm3 de dissolvent. Fes-ho tal com indica el dibuix, de manera que la taca estigui un centímetre per sobre del nivell del dissolvent.
 3. Al cap d’una estona, per capil·laritat, el dissolvent pujarà pel paper de filtre, dissolent la taca verda i formant unes bandes de color.

El cromatograma presentarà una banda superior ataronjada, de xantofil·la, i una altra inferior, verda, de clorofil·la.

Si el dissolvent és benzè, s’observarà una tercera taca, de carotina, entre ambdues. De quin color és aquesta franja?