ELS HURACANS

E

l canvi climàtic ja és aquí. Així ho demostren, segons prestigiosos científics, fenòmens meteorològics com els huracans Katrina, Rita i Stan, que han castigat un ampli territori dels EUA, Mèxic i Guatemala i el Salvador amb més violència de la que és habitual. L'escalfament de la Terra es comença a notar.

El Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels EUA pronosticava fa me­sos que a finals d'aquest estiu hi hauria tempestes espectacularment actives a l’Atlàntic nord i en especial a la regió del golf de Mèxic. La base científica d'aquest pronòstic era clara. La temperatura del mar al golf de Mèxic prevista per al setembre rondava els 30°C, xifra que suposava un grau més que la registrada els últims 10 anys. Com que perquè es ge­neri un huracà l’escalfor de l'aigua s'ha d'acostar als 26°C, tot feia preveure el caos

Els mateixos experts que van fer aquest pronòstic descarten explícitament que tingui caràcter atzarós o obeeixi a la teoria dels cicles climàtics. Encara més, el relacionen directament amb l'efecte hivernacle que esta provocant l'escalfament del planeta. De fet, una de les principals conclusions en que tots els investigadors coincideixen és que l’escalfament del clima pot fer molt més curts els períodes d'aparició dels fenòmens meteorològics extrems, com els huracans.

 

TEMPESTES TROPICALS // Davant d’això, climatòlegs com David Easterling, del Centre Nacional de Da­des Climàtiques dels EUA, han asso­ciat la virulència del Katrina i el Rita i el fet que fossin gairebé correlatius amb l'augment de la temperatura de les aigües del golf de Mèxic. Se­gons els seus estudis, l’increment de la temperatura de l'aigua del mar i l'alt nivell d'humitat de l'aire que es donen a la regió són circumstàncies òptimes per originar un cicló a par­tir d'una petita tempesta tropical o reforçar el seu cor i transformar-lo en huracà. I això és just el que van fer el Katrina i el Rita: carregar les pi­les al golf de Mèxic abans d'enfilar-se cap a la costa. Una situació que es recull als models climàtics del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

De fet, si es fa un repàs de la caracterització dels últims grans hura­cans es pot comprovar que l'incre­ment d'aquests fenòmens ha crescut al voltant d'un 56% a l’Atlàntic nord i per sobre del 600% en alguns punts de l'Índic nord. Amb aquestes dades, els científics insisteixen a vincular aquests episodis al canvi climàtic i reconeixen que, si bé és cert que l'es­calfament de la Terra d’origen humà no fa augmentar el nombre de tempestes tropicals i ciclons, sí que dóna peu a un increment tant en la intensitat com en la freqüència dels huracans, com ara el Rita i el Katrina, catalogats respectivament com el segon i el tercer miés potents de la historia.

Informació obtinguda de "El Periódico de l'Estudiant de Catalunya" de l'octubre de 2005

José Luís Gallego (Barcelona)