NOM

PROVA SOBRE METEOROLOGIA

1.
L'estat en què es troba l'atmosfera en un moment determinat és...
el clima
el temps atmosfèric
el vent
2.
L'estat de l'atmosfera al llarg de l'any en un lloc determinat és...
el vent
el clima
el temps atmosfèric
3.
El factor atmosfèric que indica la quantitat de calor és...
la humitat
el vent
la temperatura
4.
El factor atmosfèric que és aire en moviment s'anomena...
vent
humitat
precipitació
5.
El factor atmosfèric que indica la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire és...
el vent
la precipitació
la humitat
6.
L'aparell que serveix per a mesurar la temperatura s'anomena...
termòmetre
pluviòmetre
penell
7.
L'aparell que serveix per a mesurar la quantitat de pluja caiguda s'anomena...
pluviòmetre
anemòmetre
higròmetre
8.
L'aparell que serveix per a mesurar la intensitat del vent s'anomena...
penell
anemòmetre
termòmetre
9.
L'aparell que serveix per a mesurar la pressió atmosfèrica s'anomena...
penell
baròmetre
anemòmetre
10.
L'aparell que serveix per a mesurar la humitat de l'aire s'anomena...
higròmetre
pluviòmetre
baròmetre
 
Imprimir