JOIES DE LA NATURA AMENAÇADES
S.O.S

Informació obtinguda de "El Periódico de l'Estudiant de Catalunya" del febrer de 2004 i de la Gran Enciclopèdia Catalana