EL TEMPS ATMOSFÈRIC: ELS APARELLS DE MESURA
 
Clica damunt la resposta correcta.
 

1.El termòmetre serveix per a mesurar: