NOM

PROVA SOBRE L'UNIVERS

1.
El planeta que és molt gran i està envoltat d'anells és...
Júpiter
Saturn
Urà
2.
Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó són...
planetes interiors
planetes exteriors
planetes del mig
3.

Mercuri, Venus, la Terra i Mart són...

planetes del mig
planetes exteriors
planetes interiors
4.
El planeta que és més petit que Saturn i té petits anells és...
Urà
Mart
Neptú
5.
El planeta que és molt petit i està format per roques i gel és...
Mercuri
Neptú
Plutó
6.
La Terra gira sobre el seu eix com una baldufa. Aquest moviment l'anomenem...
rotació
translació
regressió
7.
La Terra gira al voltant del Sol. Aquest moviment l'anomenem...
translació
regressió
rotació
8.
El moviment de translació dóna origen...
als dies i a les nits
a les estacions
als mesos
9.
Els rajos del Sol arriben més perpendiculars...
a l'hivern
a l'estiu
a la primavera
10.
El moviment de rotació dóna origen...
als dies i a les nits
a les estacions
als mesos
 
Imprimir